Elindult az Integritás Konzultáció

A Nemzeti Korrupcióellenes Program megvalósításában részt vevő hatóságok, intézmények különös felelősséget éreznek a korrupcióellenes küzdelemért, amely felelősségben az egész bírósági szervezet, így az Országos Bírósági Hivatal is osztozik és együttműködik a Program célkitűzéseinek végrehajtásában. A bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és az igazgatási munka átláthatósága, kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége kiemelt stratégiai célkitűzés.
 
A megvalósítás érdekében a bírók, bírósági elnökök és az Országos Bírósági Hivatal együttműködésével megalakult a Bírósági Integritási Munkacsoport, amelynek feladata volt a bírósági integritási szabályzat tervezetének elkészítése. A 2016. január 28-29. napján megrendezésre kerülő konferencián, a bírósági vezetők, az Országos Bírói Tanács tagjai és a Munkacsoport tagjai részvételével kerül sor a tervezet megtárgyalására, mely előfeltétele annak, hogy a szabályzat hatályba lépjen. 
 
A Program megvalósításában az Országos Bírósági Hivatallal együttműködő Állami Számvevőszék, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetői mellett a másodfokú Szolgálati Bíróság elnöke, valamint az Országos Bírói Tanács tagja, a konzultációt megelőzően előadást tartanak a bíróság integritásával összefüggésben. 
 
Az előadások célja a nemzetközi, valamint az alkotmányos elvárások megismerése, az igazságszolgáltatási tevékenység – ezen belül a bíróság – integritási veszélyeztetettségének, a veszélyhelyzeteknek és a gyakorlati tapasztalatok megosztása. A résztvevők megismerhetik a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ellen indított büntetőeljárásokkal kapcsolatos tapasztalatokat, a leggyakoribb integritást sértő magatartásokat, valamint a CELLI Intézet nemzetközi téren szerzett tapasztalatait, az átlátható, hatékony és tisztességes bírósági rendszer érdekében folytatott szakmai jogi oktatás, képzés terén.
 
Az előadásokon kapott információk, a gyakorlati tapasztalatok megismerése, valamint a szabályzat-tervezet széles körben történő megvitatása hozzájárulhat a bíróságok integritásának további erősítéséhez. 
 
Budapest, 2016. január 28.