Elindult a „Nyitott bíróság” program a Siófoki Járásbíróság területén is

A bíróságon kívüli munka is lételeme kell, hogy legyen egy európai bírónak, hogy fejlődni tudjon, hogy része legyen annak a társadalomnak és a társadalmi problémáknak, amelyben él. A gyermekek nevelése, felcseperedése nem csupán az iskola feladata, hanem a társadalom többi rétegének is ki kell vennie a maga részét abból, hogy egy jogkövető, kötelességeivel és jogaival tisztában lévő generáció nevelkedjen fel. A nyitott bíróság ezt szolgálja, ezen cél elérése érdekében szerveződik ma már Siófokon is.  
 
A Siófoki Járásbíróság új elnöke elhatározása folytán megállapodás van születőben a siófoki általános iskolák és gimnázium fenntartó intézménye, valamint a Siófoki Járásbíróság között, hogy a tanterv szerves része legyen a 12-18 éves korosztály oktatása jogi ismeretekből, a bírósághoz fordulás lehetőségeiről, hogy a gyermekek eligazodjanak a jog és az igazságszolgáltatás világában.
 
„ Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit megoldani, ha a figyelmet a gyermek felfedezésére, és a benne rejlő képességek kibontakoztatására összpontosítja.” Maria Montessori nézetei a mai világban is fontosak minden olyan személy számára, aki kapcsolatban kerül a gyermekekkel. 
 
Fontos hogy iránymutatást adjunk nekik, felhívjuk a figyelmüket a rájuk leselkedő veszélyekre, a facebook, youtube és az internet csapdáira, a tetteik következményeire, az áldozattá válás elkerülésére valamint hogy milyen jogviszonyoknak válnak alanyaivá pusztán a létük által. E gondolatok jegyében zajlott az első osztályfőnöki óra a siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola 6. c. osztályában.
 
Siófok, 2014. november 5.