Elindult a Széchenyi 2020 Operatív Programjainak társadalmi egyeztetése

Az Európai Uniós pályázati rendszer működtetését, és a fejlesztési célok meghatározását a Miniszterelnökség Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkársága végzi. A tervezési munka fontos állomása a fejlesztések irányait az elkövetkező hét évre kijelölő stratégiák, az un. Operatív Programok elkészítése, véglegezése. Az Operatív Programokat Magyarország dolgozza ki, majd az Európai Bizottság hagyja jóvá.
 
Az elkészült Operatív Programokat az alábbi linken lehet megtalálni, ahol lehetőség van az egyes programokhoz észrevételek, javaslatok megfogalmazására is, amely javaslatokat az egyes programok EU Bizottsággal való egyeztetése során a magyar fél figyelembe vesz: