Elismerés a Mailáth György tudományos pályázat nyerteseinek

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére 2015. július 16. napján két tagozatban (joghallgatói és bírósági) és négy szekcióban (polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási-munkaügyi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási) tudományos pályázatot hirdetett.

A felhívásra összesen 59 dolgozat érkezett, amelyet 4 és 5 fős bíráló bizottságok értékeltek. A kiírás szerint a pályaműveket szekcióként külön joghallgatói és bírósági dolgozói tagozatban is díjazták.   

A pályázat nyertesei a 2015. december 11-12-én megtartott Consilium Peritorum rendezvényen dr. Handó Tündétől, az Országos Bírósági Hivatal elnökétől és dr. Gyarmathy Judittól, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesétől vehették át a díjaikat, továbbá fogadhatták a bíráló bizottságok szekcióvezetőinek az elismerését is.

 

 

Az Országos Bírósági Hivatal 2015. évi Mailáth György Tudományos Pályázatának díjazottai

 

A polgári jogi szekció joghallgatói tagozatában:

1. helyezett: Paja Gábor, a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója „A devizahitelesek megsegítésére tett jogalkotói intézkedések” című pályamunkája.

2. helyezett: Kancsár Klaudia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatója „Az engedményezés új szabályai” című dolgozata.

3. helyezett: Horváth Viktória, a Miskolci Egyetem joghallgatója „Az öröklési jogot érintő változások az új Ptk-ban” című dolgozata.

 

A polgári jogi szekció bírósági tagozatában:

1. helyezett: dr. Völcsey Balázs, a Fővárosi Törvényszék Országos Bírósági Hivatalba kirendelt fogalmazója „Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, az alkalmazandó jog és az európai öröklési bizonyítvány” című pályamunkája.

2. helyezett: dr. Májer Orsolya, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bírósági titkára „Gyermek meghallhatása a polgári perekben” című dolgozata.

3. helyezett: dr. Rainer Lilla, Országos Bírósági Hivatalba beosztott titkár „A bírósági jogkörben okozott kár megtérítésének elméleti és gyakorlati kérdései” című pályamunkája.

Különdíjban részesült: Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária, a Berettyóújfalui Járásbíróság bírája „A bírósági közvetítés a peres eljárások és a jó gyakorlatok tükrében” című dolgozata.

Különdíjban részesült: dr. Perlaki Adrienn, a Kecskeméti Járásbíróság titkára „A bírósági közvetítés a peres eljárások és a jó gyakorlatok tükrében” című pályamunkája.

 

A büntetőjogi szekció joghallgatói tagozatában:

1. helyezett: Hajdu Eszter Júlia, a Miskolci Egyetem joghallgatója „A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdések” című pályamunkája.

2. helyezett: Gábri Angéla, a Debreceni Egyetem joghallgatója, „Titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés aktuális kérdései jogalkalmazói nézőpontból” című dolgozata.

3. helyezett: Havasi Sára, a Károli Gáspár Református Egyetem joghallgatója „A fiatalkorúakkal szembeni szankcióalkalmazás sajátosságai” című pályamunkája.

 

A büntetőjogi szekció bírósági tagozatában

1. helyezett: dr. Czédli Deák Andrea, a Szegedi Törvényszék titkára „A törvényes vád, a védelemhez való jog és a jogerő összefüggései” című dolgozata.

1. helyezett: dr. Balogh Adrienn, a Miskolci Törvényszék titkára „A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatosa jogalkalmazási kérdések” című pályamunkája.

A közigazgatási, munkaügyi és európai jogi szekció bírósági tagozatában:

1. helyezett: dr. Halmos Szilvia, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott titkár „Az ésszerű alkalmazkodás követelményére vonatkozó magyar munkajogi szabályok a nemzetközi és európai uniós jog tükrében” című pályamunkája.

2. helyezett: dr. Vörös Viktor, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára „Home Office/otthon dolgozás társadalomtudományi aspektusai – hogyan változtatja az egyén személyiségét, a családi és munkakapcsolatait – avagy nem mind arany, ami fénylik” című dolgozata.

3. helyezett: dr. Dobáné dr. Madarász Arabella, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára „Munkajogi védőháló és szakadásai a régi és az új munkajogi szabályozás tükrében” című pályamunkája.

Különdíjban részesült: Péteri Andrásné, Zalaegerszegi Törvényszék ügyintézője „A főtanácsnok szerepe az Európai Unió Bíróságán” című dolgozata.

 

Bírósági általános igazgatási szekció bírósági tagozatában egy pályaművet díjaztak.

3. helyezett: dr. Fazekas Ágota, a Gyulai Járásbíróság titkára „Új irányok az ítélkezésben: interdiszciplináris együttműködési formák a bíróság és a különböző hivatásrendek között” című pályamunkája.

 

A nyerteseknek gratulálunk, egyben köszönjük minden pályázónak, hogy megtisztelték az Országos Bírósági Hivatalt a tudományos versenyen történő indulással.

Budapest, 2015. december 17.