Elkészült a 2014. I. féléves ügyforgalmi elemzés

Az I. féléves ügyforgalmi adatok is igazolják az OBH által kezdeményezett, illetve támogatott jogszabályváltozások pozitív hatását – derült ki a 2014. I. féléves ügyforgalmi elemzésekből. 
 
Elkészült a bíróságok 2014. évi első féléves ügyforgalmi elemzése. A statisztikai adatokból kiolvasható, hogy: 
 
Kevesebb ügy érkezett
A 2013. I. félévhez képest 26%-kal kevesebb, azaz 771 ezer ügy érkezett a bíróságokra.
 
A polgári-gazdasági nemperes ügyek körébe tartozó mediációs ügyek érkezése tovább emelkedett. 2014 áprilisától a havi érkezések száma már meghaladta az 100-at. Kiemelkedően jól működik a program a Székesfehérvári Törvényszéken, mivel 2014. I. félévben itt indult a mediációs ügyek csak nem ötöde.
 
Csökkent a másodfokú civilisztikai perérkezés aránya
Szintén az OBH által kezdeményezett jogszabály módosítások sikerét igazolja, hogy az iratkezelési szabályzat módosításának hatására az összes másodfokú civilisztikai érkezésén belül a 2013. évi 55 %-ról 42 %-ra csökkent a másodfokú civilisztikai peres ügyek aránya.
 
Pontosan mérhetővé vált az első fokon való jogerőre emelkedés aránya
Az OBH jogszabály módosítások intézkedés következtében első ízben vált pontosan mérhetővé az első fokú civilisztikai ügyekben hozott ítéletek jogerőre emelkedésének aránya (átlagosan: járásbíróságokon 80%, törvényszéki első fokon 40%).
 
Egyenletesebbé vált az ügyérkezés az Ítélőtáblákon
Az OBH által kezdeményezett ítélőtáblai illetékességi terület változás hatására a Szegedi Ítélőtábla részesedése 11%-ról 15%-ra, a Debreceni Ítélőtábla részesedése 12%-ról 14%-ra növekedett, a Fővárosi Ítélőtábla részesedése pedig 58%-ról 54%-ra csökkent az összes peres és nemperes másodfokú ügyérkezésből.
 
Az érkezésnél több ügyet fejeztek be
A bíróságok az indult ügyek számánál összességében 5,0%-kal több, míg a peres ügyek tekintetében 11%-kal több ügyet fejeztek be a tavalyi adatokhoz képest. A befejezések száma minden ítélkezési szinten meghaladja az érkezett ügyek számát.
 
Csökkent az ügyhátralék
A bíróságokon 2013. június 30-hoz képest 9, 2013. december 31-hez képest 11%-kal csökkent az ügyhátralék (2014. június 30-án 307 ezer).
 
Javult az időszerűség
2014. június 30-án 2013. június 30-hoz képest az 1 évnél hosszabb ideje folyamatban maradt peres ügyek száma 2714-gyel csökkent.
 
A bírósági ügyforgalom főbb adatait itt olvashatja.