Elkészült a bíróságok ügyforgalmát bemutató kiadványtáblák előzetes változata

Az Országos Bírósági Hivatal minden évben összegzi a bíróságokat érintő ügyforgalmi adatokat. Ezeket táblázatokba rendezi, melyek áttekintést adnak a bíróságok tevékenységét jellemző főbb számokról. A sokféle összesítés és bontás bemutatja az érkezés, a befejezés és az ügyhátralék alakulásának adatait az egyes ítélkezési szinteken. Megismerhetőek belőlük a peres és nemperes ügyforgalom ügyszakokra tagolt számai törvényszékenkénti, ítélőtáblánkénti részletezéssel, valamint képet adnak az ítélkezés időszerűségéről: miként alakult a befejezett és folyamatban maradt peres ügyek időtartam szerinti megoszlása. A teljesség igényére tekintettel a számba vett cég ügycsoportok kiegészültek a kényszertörlés, végelszámolási kifogás, jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő ügyekkel. A táblázatokból az is megtudható, hogy miként változtak az egyes ügyforgalmi értékek, az egy évvel korábbi időszakokhoz viszonyítva.
 
Megállapítások
 
2016. évben 1 millió 412 ezer ügy érkezett a bíróságokra, ami 4,3%-kal kevesebb, mint 2015. évben. A peres ügyérkezés ezzel ellentétben 2,9%-kal nőtt.
 
A befejezések száma az igazgatási tevékenységeknek és a bírák munkájának köszönhetően mind az összes ügyet tekintve (2,2%-kal), mind a peres ügyeknél meghaladta az érkezésekét.
 
A fentieknek köszönhetően a folyamatban maradt ügyek száma 9%-kal, 351 ezerről 320 ezerre csökkent.
 
 
 
Az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett programoknak köszönhetően, a 2015 évben elért sikert miszerint a két éven túli ügyek aránya csak 7% tovább sikerült csökkenteni 6%-ra. Ez azt is jelenti, hogy a két éven túli ügyek száma 1.000-rel csökkent.
 
Az előzetes adatokat tartalmazó táblázatok itt érhetőek el.