Elkészült a Miskolci Törvényszék középtávú intézményi stratégiája

Ünnepélyes keretek között mutatták be a Miskolci Törvényszék középtávú intézményi stratégiáját. Az európai uniós támogatásból megvalósuló projekt munkálatai 2012. augusztus 15-én kezdődtek és 2013. október 31-én zárultak. A stratégiát egy bírákból és külső szakértőkből álló 10 fős munkacsoport dolgozta ki. 
 
Dr. Sisák Péter, a Miskolci Törvényszék elnöke elmondta, először adatokat gyűjtöttek magáról a szervezetről, tehát a Miskolci Törvényszékről és bíróságairól, majd annak környezetéről, azaz Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről. A bíróságok vonatkozásában döntően az elmúlt 5 év vezetői beszámolóit vették alapul. Így különösen a személyi feltételeket, a létszámhelyzetet, az ügyforgalmat, a feldolgozás területén nyújtott teljesítményt, illetőleg a tárgyi környezetet, tehát az épületeket, valamint az ítélkezést segítő vagy kevésbé támogató infrastruktúrát elemezték. Emellett számba vették a külső környezet dimenzióit: azaz a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, jogi és technológiai jellemzőket. Azt vizsgálták, hogy egyes területeken milyen változásokra lehet számítani, amelyek több-kevesebb valószínűséggel bekövetkeznek és hatással lehetnek a bírósági munkára. Emellett kétirányú SWOT analízist végeztek. Begyűjtötték egyrészt a szervezetet alkotó személyek, másrészt a bírósággal kapcsolatban lévő társhatóságok - például az egyetem, az ügyészség, az ügyvédi kamara, a rendőrkapitányságok, a kormányhivatal – bíróságokról alkotott véleményét. Ebből egy úgynevezett SWOT analízis mátrix készült, amelyben megkísérelték felállítani, hogy melyek az erősségeik, a gyengeségeik, milyen lehetőségeik vannak, és milyen veszélyek „leselkednek” a szervezetre. 
 
Az információk kiértékelése után arra a következtetésre jutottak, hogy a következő lépéseket kell megtenni. A személyi feltételek körében fontos a bírósági ügyintézők szerepének és számának növelése, a bírósági utánpótlás biztosítása, az oktatások, képzések színvonalának, adekvátságának erősítése. A tárgyi működési feltételek esetében elsődlegesen olyan mobil informatikai eszközökre és adathordozókra, valamint fejlett programokra van szükség, amelyek segítik a bírósági munkát. A partnerséget a nyitott bíróság program folytatásával, a sajtókapcsolatok erősítésével, önálló sajtóosztály megszervezésével, bírósági közlemények kiadásával, személyes találkozók szervezésével szertnék fejleszteni. Az ügyfeldolgozás körében kiemelkedő szerepet szánnak a mediáció kiteljesítésének, tehát minél több, a bíróság elé nem tartozó ügyet szeretnének elterelni. A feladatokhoz konkrét határidőket és felelősöket rendeltek, így azok pontosan nyomonkövethetőek lesznek. 
 
A stratégia alapvető célja, hogy egy szemléletében megújuló, magas színvonalon ítélkező bírósági szervezetrendszer jöjjön létre.