Előadás a gyermekjogok érvényesüléséről a Miskolci Törvényszéken

A Miskolci Törvényszéken 2016. október hó 07. napján dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő tartott előadást „Gyermeki jogok érvényesülése az életközösség felbomlásának folyamatában” címmel. 
A családjogi ügyszakban ítélkező bírák, titkárok és fogalmazók előtt elhangzott előadás hangsúlyosan érintette a gyermekek jogainak érvényesülését a válás folyamatában, kiemelve, hogy ezek a jogok gyakran még a bíróságok fokozott figyelme ellenére is sérülnek. Az eljárásban érdekeltek sokszor a gyermekek jogainak kárára igyekeznek érvényesíteni saját jogaikat és szempontjaikat.
 
 
 
 
Az előadó hangsúlyozta, hogy a gyermeket megilleti az a jog, hogy a felek esetenkénti éles szembenállása ellenére mindkét szülőjével rendezett, harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolatot tartson fenn, tájékoztatást kapjon az eljárás állásáról és életkorának megfelelően véleményt nyilváníthasson. A gyermek nem lehet a szülők vetélkedésének sem tárgya, sem eszköze, mert ez érdekeit súlyosan sérti, amit a bíróságnak és más hatóságnak kötelessége megakadályozni. Ezt követően Tuzáné dr. Papp Szilvia járásbíró ismertette, hogy a gyermekközpontú igazságszolgáltatás miként érvényesül a Miskolci Törvényszéken, valamint bemutatta a bíróság épületében kialakított gyermekmeghallgató szobát és vázolta a fejlődés további irányait. 
 
 
Miskolc, 2016. október 10.