Eredményesen működnek a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok

Megjelent a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok (KMRK) 2016-os eredményeit bemutató kiadvány. A kollégiumok hazai és nemzetközi viszonylatban is sikeresek: az Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblája szerint a közigazgatási perek intézése hazánkban a 2. leggyorsabb. 
 
A 2013-ban létrejött 6 KMRK feladata egyebek mellett az ítélkezés szakmai színvonalának emelése és a jogalkalmazás egységességének biztosítása. A kollégiumok a törvényszékek közigazgatási és munkaügyi ügyszakában eljáró bíráinak, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok (KMB) bíráinak szakmai testülete. 
 
Az elmúlt év számos kihívás elé állította a KMRK-kat. Aktív szerepet vállaltak a 2018-ban hatálybalépő polgári perrendtartás és közigazgatási perrendtartás kodifikációjában. Az elektronikus kapcsolattartás kiterjesztése és kötelezővé tétele területén pedig a felmerülő szakmai kérdések megvitatásával, közös álláspontok kialakításával nyújtottak segítséget a bírák részére.  
 
A kihívások mellett kiemelkedő eredményeket értek el a kollégiumok. 2016-ban 1,2%-kal több ügyet fejeztek be, mint ahány érkezett, továbbá a KMB-k összességében 6%-kal mérsékelték a folyamatban lévő ügyek számát. A KMB-k országosan a legnagyobb változást a nemperes ügyek esetében érték el, hiszen 2016-ban 28%-kal, vagyis 1612- vel több ügyet fejeztek be, mint 2015-ben.
 
A KMRK-k nemzetközi viszonylatban is élen járnak. Az Európai Bizottság immáron 5. alkalommal készítette el 2017 tavaszán az igazságügyi eredménytáblát. A magyar bíróságok kimagasló teljesítményét mutatja, hogy a felmérés szerint a közigazgatási perek intézése hazánkban a 2. leggyorsabb, a közigazgatási ügyhátralék pedig a 2. legalacsonyabb a 28 uniós tagállam között.
 
A kiadvány ide kattintva érhető el.