Értekezletet tartottak a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumok vezetői

A Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumok vezetői és helyettesei 2015. szeptember 14-én a Fővárosi Törvényszék szervezésében, annak Tölgyfa utcai épületében tartották soros értekezletüket. Az ülést annak levezetője, dr. Majercsik Erika, a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője nyitotta meg, aki köszöntőjében üdvözölte a megjelenteket és röviden ismertette a közigazgatási és munkaügyi ítélkezés aktuális szakmai kérdéseihez kapcsolódó napirendi pontokat.
 
A megbeszélésen részt vett dr. Bozsó Péter az Országos Bírósági Hivatal munkatársa, aki a közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatokról, az e tárgyban rendezett konferencia-sorozat tapasztalatairól tartott tájékoztatót.
 
A résztvevők első napirendi pontként tárgyalták meg az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosítását, kiemelten a bírósági eljárásokat érintő kérdések megbeszélését. A témához kacsolódó előadást dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Judit, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája tartott. Ezt követően a vezetők – saját régiójukra vonatkozóan -  összefoglalták a migrációs törvények módosításával kapcsolatban felmerülő feladatokat és ügyforgalmi adatokat. Beszámolójában dr. Cséffán József és dr. Figula Ildikó az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetői külön kitértek a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ezen ügyek elbírálásával összefüggő feladataira.
 
A földforgalmi törvényhez kapcsolódó bírói jogalkalmazási kérdésekről dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes, valamint dr. Stefancsik Márta Közép-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője beszélt. A kérdésben elfoglalt ellentétes álláspontok feloldása érdekében a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma megkereséséről döntöttek a résztvevők.
 
Az államhatárról szóló törvény módosításának következményeként a kártalanítási eljárással kapcsolatban felmerülő közigazgatási bírósági eljárásokról dr. Stefancsik Márta kollégiumvezető ismertette álláspontját.
 
A munkaügyi perekben folytatandó per előtti egyeztetéssel, valamint a közvetítéssel kapcsolatos munkaanyag megvitatásáról Tománé dr. Szabó Rita az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese adott tájékoztatást. 
 
A szakmai programot követően dr. Majercsik Erika, kollégiumvezető a regionális kollégiumok vezetői számára bemutatta a Fővárosi Törvényszék Tölgyfa utcai épületében kialakított Oktatási Központját.
 
Budapest, 2015. szeptember 16.