Érzékenyítő képzés a Miskolci Törvényszéken

Az Érzékenyítő képzéssel kezdetét vette a központi oktatási terv helyi képzéseinek megvalósítása a Miskolci Törvényszéken 2014. április 10-én. Az antidiszkriminációs jog társadalmi kontextusáról, a jogérvényesítés akadályairól, a szabályozás sajátosságainak értelmezéséről dr. Demjén Péter regionális kollégiumvezető tartott előadást a résztvevő bíráknak, igazságügyi alkalmazottaknak. Kihangsúlyozta, hogy az egyenlő bánásmód követelményének megtartására kiemelten oda kell figyelni a tárgyalóteremben a bíráknak.  Ismertette a diszkriminációra vonatkozó kutatások eredményeit, az azokból levont következtetéseket és megoldási lehetőségeket. Beszélt a jogérvényesítés lehetőségeiről, annak akadályairól, az egyes hatóságok munkájáról.
 
 
Őt követte dr. Lőrincz Zsuzsanna törvényszéki bíró előadása az antidiszkriminációs jog európai kontextusa címmel. Előadásában bemutatta az irányadó európai joganyagot a jogeseteken keresztül. 
 
Az előadók egyetértettek abban, hogy az igényérvényesítés maximális biztosítását kell elérni, végső cél pedig a társadalom gondolkodásának fejlesztése hosszú távon, és ezáltal a diszkriminatív esetek csökkentése. 
 
Miskolc, 2015. április 10.