Európai jogi szaktanácsadó bírák konferenciája a Szekszárdi Törvényszéken

Az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesülete 2014. november 7-én, pénteken, a Szekszárdi Törvényszéken tartotta meg éves tudományos konferenciáját.

A törvényszék dísztermében megrendezett szakmai találkozót Dr. Farkas László, a Szekszárdi Törvényszék Elnökhelyettese, illetve Dr. Czine Ágnes, az Európai Jogi Szaktanácsadói Bírák Egyesületének Elnöke, az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat Koordinátora nyitotta meg, kiemelve e szervezetnek az európai uniós csatlakozás óta kifejtett tudományos tevékenységét, e körben a bírói gyakorlat előmozdításában, a bírók számára uniós jogi kérdésekben nyújtott szakmai segítségnyújtásban betöltött szerepét, valamint a rendszeresen megtartásra kerülő szakmai rendezvény fontosságát, mely interaktív fórumként biztosítja a bírók és a szaktanácsadók közötti információáramlás szabadságát, hatékonyságát.

Ezt követően az OBH képviseletében megjelent Dr. Virág Csaba főosztályvezető beszélt az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat kiépülésének folyamatáról, az átláthatóbb, centralizáltabb működés iránti törekvésekről, valamint a hálózat által a csatlakozás óta elért szakmai eredményekről.

Az állófogadást követően Dr. Kovács András kúriai tanácselnök, közigazgatási ügyszakos koordinátor-helyettes „Az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása a bírói gyakorlatban” címmel tartott magas szintű előadásában az EU Alapjogi Chartájának tagállami bíróságok általi alkalmazásának indokoltságát, lehetőségeit, korlátait, illetőleg ennek közvetett hatásaként az EJEE nemzetközi   dokumentumban foglalt alapjogi rendelkezések alkalmazhatóságának szükségszerűségét mutatta be, a strasbourgi bírói gyakorlat  európai uniós jogra gyakorolt hatására is kitekintve.

A konferencia végén Dr. Czine Ágnes egyesületi elnök, koordinátor összegzésként kiemelte a rendezvény magas szakmai színvonalát,  hasznosságát, és megköszönte a vendéglátó törvényszéknek a szervezésben való aktív közreműködést.
         
Szekszárd, 2014. november 10.