Évértékelés a Nyíregyházi Törvényszéken

A mai napon összbírói értekezletet tartottak a Nyíregyházi Törvényszék dísztermében.
 
A rendezvényt megelőzően dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Móroczné dr. Simon Angéla, az Országos Bírói Tanács tagja, dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke és dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke tartott közös sajtótájékoztatót. 
 
Dr. Handó Tünde azzal kezdte, hogy az a kívánatos, hogy amikor az ügyfelek a bírósághoz fordulnak, mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a bíróságokon rend, nyugalom és biztonság uralkodik. Az itt dolgozók és az ügyfelek fizikailag is legyenek biztonságban, az ügyek pedig olyan helyre kerüljenek, ahol azt a jogszabályok szerint oldják meg. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a bíróságok ne csak szolgalelkűen alkalmazzák az írott jogot, hanem méltányosságot is tudjanak gyakorolni, hiszen a kettő együtt a jog igazi művészete. Ezért olvasta örömmel a Nyíregyházi Törvényszék bejáratánál elhelyezett jelmondatot Cicerotól: „Summum ius summa iniuria”. Számos statisztikai adattal támasztotta alá azt, hogy a Nyíregyházi Törvényszék az országos összehasonlításban kitűnő mutatókkal rendelkezik az egy éven belül befejezett ügyek, valamint a két éven túli ügyek csökkentése terén. 
 
Dr. Móroczné dr. Simon Angéla röviden számot adott az Országos Bírói Tanács tavalyi tevékenységéről. 
 
Dr. Balla Lajos az ítélőtábla és a törvényszék vonatkozásában elmondta, hogy az ügyek kb. negyedét kapják Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéből, ahol véleménye szerint jó színvonalú, kiegyensúlyozott ítélkezés folyik. 
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke a sajtótájékoztatón megjelentek számára röviden összefoglalta az összbírói értekezleten ismertetésre kerülő beszámolóját. 
 
A 11 órától megtartott évértékelésen dr. Nyakó Zsuzsanna prezentációjában beszámolt a törvényszék tavalyi ítélkezéséről, ismertette az ügyforgalmi adatokat, az időszerűség aktuális mutatóit. Kitért arra, hogy a törvényszék több ügyet fejezett be, mint ahány érkezett, így a folyamatban lévő ügyek száma csökkent, míg a megalapozottsági mutatóban 7. helyen végzett az országos összesítésben. 
 
 
Részletesen számot adott az emberi és a tárgyi erőforrás alakulásáról, az utóbbi tekintetében kiemelte, hogy az épületeken végzett beruházásokkal, bútorzat cseréjével nagymértékben javították a már meglévő munkahelyi környezetet.
 
Hangsúlyozta az átlátható bírósági működés területén elért eredményeket, így szót ejtett az integritási szabályzat jelentőségéről, a törvényszék és a média kitűnő kapcsolatáról, a külső és a belső kommunikáció fontosságáról. 
 
Ismertette a bíróságnak az ügyfelek érdekében tett erőfeszítéseit. Elmondta, hogy folyamatban van az elektronikus időpont foglalási rendszer kialakítása. Az ügyfelek a bíróság honlapján megfelelően tájékozódhatnak az őket érintő jogszabályváltozásokról, iratmintákat tölthetnek le, tájékoztató anyagokat érhetnek el. Kiépült a tanúgondozói rendszer is, és a bíróságok nyíregyházi épületeiben nyílt wifi hálózat áll az ügyfelek rendelkezésére. Az eddig beszerzett ügyfél elégedettség mérési adatok alapján az ügyfelek „kiváló – jó és megfelelő” minősítéssel értékelték bíróságainkat.
 
Ezt követően Karásziné dr. Valent Zsuzsa, a Nyíregyházi Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke beszámolt a tanács 2016. évben elvégzett feladatairól.
 
Dr. Móroczné dr. Simon Angéla e fórum előtt is számot adott az Országos Bírói Tanács elmúlt évi munkájáról.
 
Dr. Balla Lajos a dicséret hangján szólt a megye bíráihoz. Hangsúlyozta, hogy az általuk felülbírált ügyekben minimális a hatályon kívül helyezés, holott a régió sajátosságaiból is eredően bonyolult megítélésű szervezett bűnözés körébe tartozó ügyek kerülnek felterjesztésre.
 
Dr. Handó Tünde is az őszinte elismerését fejezte ki, amikor arról beszélt, hogy a bírói életben bekövetkezett óriási változások közepette is kiválóan teljesítettek a törvényszék bíróságain. Csökkent az egy éven túli és a hatályon kívül helyezett ügyek aránya, példaértékűnek tekintette a Vásárosnaményi Járásbíróság eredményeit, hiszen ott büntető ügyszakban 2, míg civilisztika ügyszakban 4 %-os ez a mutató. Szót ejtett még a bírósági rendszer várható átalakulásáról, valamint a bírósági titkárok kiemelt szerepéről is. 
 
Az OBH és a törvényszék elnöke beszédük végén több bírónak elismerő oklevelet adott át, megköszönve az elmúlt évben végzett eredményes munkájukat.