Felgyorsuló ítélkezés a Fővárosi Ítélőtáblán

A központi régió két bírósága, a Fővárosi és Budapest Környéki Törvényszék fellebbviteli fórumaként működő Fővárosi Ítélőtáblának a súlyánál fogva kiemelt szerepe van az időszerű ítélkezés biztosításában. A bonyolultabb büntető vagy polgári-gazdasági perekben is társadalmi elvárás, hogy a másodfokú szakasz ésszerű időn belül fejeződjék be.
 
A Fővárosi Ítélőtábla tanácsai 2016-ban lelkiismeretes és megfeszített munkájukkal ennek az elvárásnak eleget tettek. Jelentősen megnövelték a tárgyalások, nyilvános ülések és tanácsülések számát; valamint erőfeszítéseiket hathatós igazgatási intézkedések – új tanácsok felállítása, a társ-ítélőtáblák besegítése, törvényszéki bírák kirendelése – is támogatták abban, hogy hátralékukat ledolgozzák, és időszerűségüket javítsák. Mindezek következtében egy év alatt a folyamatos ügyek számát 22%-kal, ezen belül a peres ügyekét 34%-kal csökkentették.
 
 
Ezzel párhuzamosan az 1 éven túl húzódó peres ügyek aránya 6,16%-ról 3,37%-ra (mindössze 36 ügy), a 6 hónapon túl folyamatos nemperes ügyek aránya pedig 18,2%-ról 3,99%-ra esett vissza.
 
2016-ban 10 fellebbezett peres ügyből 9-et 1 éven belül lezártak a Fővárosi Ítélőtábla tanácsai.