Felhívás a civil szervezetek éves beszámolónak benyújtásához

I. Postai úton benyújtott beszámoló
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 6. §- a a beadványok benyújtásához űrlap rendszeresítését írja elő. 
 
Fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel kérjük, hogy 2017. október 1. napjától a papír alapú, postai úton megküldött éves beszámolót az OBH által rendszeresített:
 
  • PK-141P, PK-142P (2015. és korábbi évek), 
  • PK-241P, PK-242P (2016. év), valamint a 
  • PK-341P, PK-342P (2017. év) nyomtatványokon szíveskedjenek előterjeszteni.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. október 1. napjától az OBH kizárólag a fent megnevezett nyomtatványokat fogadja el!
 
A fenti időponttól használható nyomtatványok itt érhetők el.
 
II. Elektronikus úton benyújtott beszámoló
 
Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy az elektronikus úton, az ún. ügyfélkapun keresztül megküldött beszámoló benyújtásához szükséges MEGHATALMAZÁS MINTA itt érhető el.
 
Kérjük, hogy a nyomtatványon feltüntetett természetes személyazonosító adatokat pontosan szíveskedjenek kitölteni, valamint a nyomtatványt keltezéssel és aláírással ellátni.
 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a beszámolók feldolgozásának gyorsítása érdekében 2017. október 1. napjától a fenti meghatalmazás mintát szíveskedjenek kitölteni, majd a beszámolóhoz csatolva az OBH részére megküldeni.
 
Az OBH a meghatalmazó és a meghatalmazott személyek pontos beazonosítása céljából kéri ezeket az adatokat az adatok hiányából adódó problémák elkerülése okán.