Felkészül a bíróság az elektronikus ügykezelésre Fejér megyében

A bírákat követően a Fejér megye bíróságain dolgozó tisztviselők és írnokok számára szervezett speciális képzést 2015. december 11. napján a kibővülő elektronikus kapcsolattartásra való felkészülés érdekében a Székesfehérvári Törvényszék. Az ügyfélbarát, a bíróság szolgáltató jellegét elősegítő programmal lehetővé válik az ügyfélkapun keresztül elektronikus úton is folyjék a kapcsolattartás a bíróság és az ügyfelek közt.

2015. december 16. napján kihirdetésre került az Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló 2015. évi CCXII. törvény, mely módosítja a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit.

A módosuló rendelkezések szerint a polgári perekben és törvényi rendelkezés alapján más polgári eljárásokban, valamint a közigazgatási és munkaügyi perekben 2016. január 1. napjától 2016. június 30. napjáig választható, míg 2016. július 1. napjától kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek, a gazdálkodó szervezetek, valamint a közigazgatási szervek számára.

A rendezvény megnyitását követően Müllerné dr. Hradszky Erzsébet, a törvényszék elnökhelyettese tájékoztatta a résztvevőket a polgári perrendtartás 2016. január 1. napján hatályba lépő, az elektronikus kommunikáció kiterjesztésével kapcsolatos főbb változásairól, az ügyfélkapu és az ÁNYK-űrlapok használatáról.

Előadását követően Dobosné Nagy Ilona, a törvényszék lajstromiroda-vezetője ismertette az elektronikus keresetlevél, egyéb beadvány lajstromozásának, az elektronikus iratok felterjesztésének és áttételének ügyviteli szabályait. Sterczlné Nagy Éva törvényszéki tisztviselő pedig gyakorlati bemutatót is tartott az elektronikusan érkezett, illetve a bíróság által készített iratokkal kapcsolatos teendőkről, az elektronikus kézbesítés ügyviteli feladatairól.

A törvényszék gazdasági hivatalának vezető-helyettese, Véghelyi Gabriella az elektronikus fizetési és elszámolási rendszert (EFER) mutatta be az érdeklődőknek. Végül Pereczes Norbert informatikai osztályvezető az elektronikus kapcsolattartás esetleges informatikai problémáira, ezek elkerülésének lehetséges módjaira és a helyes ügyviteli gyakorlat fontosságára hívta fel a figyelmet.

A program résztvevői az így megszerzett tudást hasznosítva felkészülten várják az elektronikus úton érkező beadványokat.

Székesfehérvár, 2015. december 16.