Felkészülés a devizahiteles törvényekből eredő feladatokra a Kaposvári Törvényszéken

A Kaposvári Törvényszék polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezetője Győriné dr. Vajda Andrea tanácskozást tartott a 2015. évi LII. törvénnyel módosított 2014. évi XL. törvényben szabályozott nemperes eljárás tárgyában, felkészülve a Pénzügyi Békéltető Testületek (PBT) határozatával szembeni kérelmek elbírálására.
 
A tanácskozáson – a törvényszék gyakorlatának megfelelően – részt vettek a nemperes eljárásokat intéző székhelyi járásbíróság titkárai, valamint a másodfokon eljáró tanácsok elnökei is. 
 
A résztvevők közösen értelmezték a jogszabályi előírásokat, megbeszélték az illetékességre és az elévülésre vonatkozó szabályokat. Tipizálták a kérelmeket, megbeszélték a PBT határozataival kapcsolatos feladatokat, modellezték, hogy milyen irányú vizsgálódást kell és lehet lefolytatni a kérelmek alapján, s számba vették a lehetséges érdemi és nem érdemi határozatokat. 
 
Az elfogadott intézkedési tervnek megfelelően történik a szabadságok kiadása is, biztosítva, hogy mindig legyen bírósági titkár és másodfokú tanács a folyamatos ügyintézésre.
 
A törvényszék 2015. június 30-ig felteszi az ügymenettel kapcsolatos részletes tájékoztatót a honlapjára.
 
Kaposvár, 2015. június 24.