Felkészült, magasan képzett vezetők szükségesek a bíróságok élére

 
A bírák fő feladata az ítélkezés, a bírósági vezetők dolga pedig az, hogy a magas színvonalú és időszerű ítélkező munkához szükséges feltételeket, a nyugodt munkakörülményeket biztosítsák a bírák számára. Erről az Országos Bírósági Hivatal elnöke beszélt a Nyíregyházi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón, 2018. május 16-án.
 
Dr. Handó Tünde hozzátette: bírónak lenni egyfajta szolgálatot jelent. Ez már a birói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk szövegéből is kitűnik, mely a magyar bírósági szervezet alapjait tette le. A jelen korban az Alaptörvény is ekként határozza meg a bírák és bíróságok feladatát és célját: "Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése." A  bíráknak ily módon jogászi feladataik ellátása mellett az Alaptörvényben lefektetett magasztos céloknak is meg kell felelniük. Mindehhez a megfelelő feltételek megteremtésében kiemelt szerepe van a bírósági vezetőknek. A bíróságok élén olyan magasan képzett, menedzser szemléletű vezetőkre van szükség, akik gyorsan és hatékonyan tudnak reagálni a modern kor kihívásaira, a változásokra. A bírósági szervezet éppen ezért kiemelt hangsúlyt fektet a vezetők felkészültségének, vezetői képességeinek, készségeinek továbbfejlesztésére. 2016-ban 9 alkalommal összesen 203 járásbírósági elnök és csoportvezető oktatására került sor. Tavaly 12 alkalommal tartottak vezetői tréninget az ítélőtáblai, törvényszéki kollégiumvezetők számára, mely sorozat idén az ítélőtáblai, törvényszéki elnökök és elnökhelyettesek képzésével folytatódik. Ezek az alkalmak egyaránt segítséget nyújtanak a jó vezetők felkészítésében és kiválasztásában is.
 
Dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke kiemelte: 2017-ben 76.624 ügy érkezett a megye bíróságaira, de ennél többet: 77.439 ügyet fejeztek be a szabolcsi bírák. A polgári ügyek 90%-a egy éven belül befejeződött. Hangsúlyozta, hogy a törvényszék a bírósági közvetítés tekintetében élen jár: 2017-ben az előző évihez képest négyszer több megkeresés érkezett, s ezek mintegy kétharmada a felek megállapodásával zárult.  
 
Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke megerősítette, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében magas színvonalú ítélkezési munka zajlik. A szakmai tevékenység kiegyensúlyozott, az ítélőtáblára 2017-ben 2626 ügy érkezett a Nyíregyházi Törvényszékről.