FFP - a célkitűzések és a törekvések tovább élnek

A bírósági szervezetfejlesztés és a munka hatékonyságának további erősítése érdekében az OBH elnöke 2016-ban meghirdette a Fenntartható Fejlődés Programot, melynek célja a már elért eredmények megőrzése, az ítélőtáblákon és törvényszékeken bevezetett felelősségteljes kezdeményezések, munkaszervezési megoldások, vezetői intézkedések láthatóvá tétele volt. 
 
A program célul tűzte ki a dolgozók munkakörülményeinek további javítását, valamint az ésszerű gazdálkodás, az országos programok és a bíróságok kommunikációjának további fejlesztését is. 
 
Az OBH elnökének stratégiai céljai mentén kialakított operatív célok a magas színvonalú, időszerű ítélkezéshez, az életpálya és végül, de nem utolsó sorban az ügyfélkapcsolatok, kommunikáció témaköréhez kapcsolódtak.
 
A program keretében meghirdetett pályázatban valamennyi ítélőtábla és törvényszék részt vett. A pályázatban a bíróságok a célok elérése érdekében tett intézkedéseiket, bevezetett megoldásaikat és elért sikereiket mutathatták be. A programnak köszönhetően tovább javult az időszerűség a peres és a nemperes ügyeknél is, nőtt a rövid idő alatt befejezett perek aránya, míg a hosszabb ideje elhúzódó ügyeké a peres ügyhátralékon belül csökkent. Az időszerűségi mutatók széleskörű javulását úgy sikerült elérni, hogy közben a hatályon kívül helyezési arányok a járásbíróságok mind büntető, mind civilisztikai ügyszakában kedvezőbbek voltak.
 
A szakmai támogatás erősítése érdekében a pályázat során:
16 törvényszék belső döntvénytárat dolgozott ki vagy fejlesztette korábbi adatbázisát,
országosan 178 olyan képzés került lebonyolításra, amelyen legalább két előadás kifejezetten az időszerűbb, hatékonyabb eljárás előmozdítására koncentrált,
összesen 1451 bíró vett részt időszerűséget, hatékonyságot segítő képzéseken,
108 képzés, illetőleg konferencia került megszervezésre kifejezetten alsóbb fokú bíróság számára.
Az életpálya témát érintően a hatékonyabb foglalkoztatás, az informatikai eszközök sokrétű kihasználásának előmozdítása volt a cél, de emellett a képzésekre, speciális szakismeretek megszerzésére is hangsúly helyeződött. A tárgyi erőforrások hatékonyabb kihasználása körében a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése vagy lehetőségének kiszélesítése népszerű programpont volt a bíróságok számára. Az életpálya csoport alcéljai között volt lehetőség a családbarát munkahely megteremtése érdekében is lépéseket tenni. E körben számos bíróság lehetővé tette a részmunkaidős vagy eltérő munkarendben történő foglalkoztatást, de a bírósági rekreációs lehetőségek is rendkívül változatos módokon bővültek. 
A harmadik, ügyfélkapcsolatokra, kommunikációra koncentráló csoporton belül kiemelt cél volt az ügyfélkapcsolatok további erősítése. Az ügyfél-elégedettség mérési kérdőívek alkalmazásával a bíróságok olyan érdemi visszajelzéseket kaphattak az ügyfelek részéről, melyek további fejlesztések alapjául is szolgáltak. Emellett a bíróságok által az ügyfelek részére kidolgozott kérelem és kereset minták az ügyfelek hatékony jogérvényesítéséhez is hozzájárultak. A csoporton belül hangsúlyos volt az országos programok további fejlesztése is. Közülük a Nyitott Bíróság program volt a legnépszerűbb.
 
Bár a Fenntartható Fejlődés Program lezárult, a célkitűzések és törekvések tovább élnek.
 
Célunk a következő hetekben a legnagyobb bírósági sikerek részletesebb bemutatása, hogy az ügyfelek minél inkább megismerhessék a bíróságok munkáját.