FFP - A gyermekek jogaiért

A gyermekközpontú igazságszolgáltatás célja, hogy valamennyi bírósági eljárásban biztosítsa a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesülését.
 
A Kaposvári Törvényszék a gyermekközpontú igazságszolgáltatás tárgyi feltételeinek megteremtésén túl elkötelezett abban is, hogy a gyermekközpontúság személyi feltételei a bíróságokon a lehető legmagasabb szinten rendelkezésre álljanak, valamint hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke a részvételükkel folyó, vagy őket érintő ügyekben érvényesüljön. 
A gyermekközpontú igazságszolgáltatás komplexebbé tétele érdekében a törvényszék elnöke az FFP keretében családjogi és kriminalisztikai szakjogász képzettséggel rendelkező bírókból álló gyermekközpontú igazságszolgáltatás munkacsoportot hozott létre. 
 
A munkacsoport legfőbb feladatát képezte, hogy egy olyan, több tudományterületet érintő képzési tervet dolgozzanak ki, amely a szaktudás elmélyítésén túl alkalmas a bírák, bírósági titkárok érzékenyítésére is. A képzésbe a munkacsoport előadóként klinikai gyermek szakpszichológust és gyámhivatalai előadót is bevont. A kidolgozott képzés gyakorlatias, a mindennapi munkát segítő, több szakterületet érintő oktatási anyagot foglal magában, egyúttal lehetőséget nyújt a tapasztalatok kicserélésére is. Érinti a nemzetközi gyermekjogokat, bemutatja a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését, foglalkozik a gyermekek veszélyeztetettségének, bántalmazásának felismerésével, valamint a kiskorúak kihallgatásának sajátosságaival és speciális szabályaival. Kitér a gyermeki jogok érvényesülésére mind a polgári, mind a büntető eljárásokban.
 
A Kaposvári Törvényszék „Gyermekközpontú igazságszolgáltatás érvényesülése a bírósági eljárásokban” címmel kezdi meg a képzést április 10-én, és az év folyamán több kurzust is tartanak azzal a céllal, hogy azon valamennyi bíró és bírósági titkár részt vehessen.