FFP - Hivatásrendi elégedettség mérés az Egri Törvényszéken

A hagyományos értelemben ugyan nem minősülnek ügyfélnek, de mindennapos szereplői az igazságszolgáltatási munkának az ügyészek, a rendőrök, az ügyvédek, a szakértők, a kormányhivatalok és az adóhatóságok perképviseleti osztályának munkatársai, valamint a büntetés – végrehajtásban dolgozók. 
 
A társszervek véleményei és javaslatai fontos információkat hordoznak az ügyközpontú bíróság megvalósításában. A törvényszéken folyó ítélkező munkáról, az együttműködés eddigi és lehetséges jövőbeli módjáról mélyinterjú formájában kérdezték meg az Egri Törvényszék munkatársai a hivatásrendek vezetőit. 
 
A megkérdezettek összességében elégedettek voltak a törvényszék munkájával, az együttműködését kiválónak tartották. Minden interjú alanynak volt azonban olyan javaslata, észrevétele, javító kritikája, amely segítheti a bíróságok munkáját is. Szinte mindegyik hivatásrend több szakmai egyeztetést javasolt. Ezért 2017-ben mindkét kollégium napirendre tűzött olyan kérdéseket, melyek a társszerveket is érinti és ezekre az ülésekre meghívta őket is.
 
A jogi képviselők az ügyfélfogadási idő bővítését, irattanulmányozásra előzetes bejelentkezési lehetőség biztosítását kezdeményezték. Az ügyfélfogadási idő minden járásbíróságon módosult, szerdai napokon egész napos félfogadással állnak az irodák az ügyfelek rendelkezésére, az előzetes bejelentkezést pedig lehetővé teszik 2017. második negyedévében.
 
A szakértők részéről igény merült fel arra, hogy a jelentősebb ügyekben visszajelzést kapjanak arról, hogy a véleményüket a bíróság mennyire tudta alkalmazni, használni. Szorgalmazták jogerősen befejezett ügyekben közös esetmegbeszélés tartását is.
 
Számos kérés, kérdés, javaslat merült még fel az elégedettség mérés során. Ezek elemzése megtörtént, ennek alapján intézkedési terv is készült, melynek végrehajtását folyamatosan végzik el.
 
A Fenntartható Fejlődés Program keretében a hivatásrendi elégedettség mérés az ítélőtáblák számára kötelező vállalás volt, míg a törvényszékek szabadon vállalhatták ezt a programpontot, azt az Egri Törvényszék mellett a Debreceni, a Miskolci, a Pécsi és a Szombathelyi Törvényszék teljesítette.  
 
 A Debreceni Törvényszék elektronikus levelező felületet alakított ki, ún. javaslat-ládát készített, melyen keresztül a bíróságokkal kapcsolatban álló ügyvédeknek és ügyészeknek van lehetőségük észrevételeiket, tapasztalataikat vagy javaslataikat megosztani. A Pécsi Ítélőtábla személyes megbeszélésen egyeztetett a hivatásrendek képviselőivel, a többi bíróság pedig kérdőívet dolgozott ki a vállalás teljesítésére.