FFP - jó gyakorlat a Székesfehérvári Törvényszéken kicsik és nagyok örömére

A gyermekmeghallgató szobák létrehozása azért kiemelkedő jelentőségű, mert azok lehetővé teszik, hogy a bírák a 14 év alatti gyermekeket - elsősorban büntető ügyek sértettjeit, tanúit, valamint a családjogi jogvitákban vagy a gyermek jogellenes külföldre vitele miatt indult ügyek érdekeltjeit - a nemzetközi előírásoknak megfelelően, a kiskorú életkori sajátosságaihoz, igényeihez alkalmazkodó, barátságos és megnyugtató környezetben hallgassák meg. Jelenleg az ország mind a 20 törvényszéke rendelkezik gyermekmeghallgató szobával.
A Székesfehérvári Törvényszék a „Fenntartható fejlődés program” keretében vállalt célok megvalósítása érdekében gyermekmeghallgató szobáit multifunkcionális szobaként hasznosítja, így a speciálisan kialakított helyiségek nemcsak a gyermekkorú tanúk, hanem a többi ügyféltől elkülönített várakozást igénylő személyek biztonság- és komfortérzetét is növelik.
2014. áprilisában mutatták be hivatalosan a Székesfehérvári Törvényszéken és a Dunaújvárosi Járásbíróságon a pályázati pénzből kialakított gyermekmeghallgató szobákat, amelyekben a kicsik meghallgatása barátságos, a korosztályhoz igazodó, játékokkal, könyvekkel felszerelt környezetben a lehető legkíméletesebben folyik. Mindkét helyiség használata előre rögzített rendben, a meghallgatásokhoz igazodva történik. Az e célra rendszeresített napló bejegyzései alapján azokban az időszakokban, amikor a helyiség szabad, lehetővé válik, hogy azok az ügyfelek – elsősorban tanúk -, akiknek a perben eljáró bíró rendelkezése alapján a többi ügyféltől való elkülönítése szükséges, kihallgatásukig e helyiségekben várakozhassanak.