FFP – Közelebb az ügyfelekhez – Tanúgondozási program a Veszprémi Törvényszéken

A tanúgondozás célja, hogy az igazságszolgáltatásban tanúként közreműködő személy eljárási jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését elősegítse, valamint növelje a tanú biztonságát. E cél megvalósítása érdekében valamennyi bíróságon tanúgondozó működik, akinek feladata a tanú tájékoztatása, felvilágosítása. Emellett a nagy ügyfélforgalmú járásbíróságokon és törvényszékeken tanúszoba is rendelkezésre áll, ahol a tanú a bíróság általi kihallgatásáig tartózkodhat.   
A Fenntartható Fejlődés Program keretében a Veszprémi Törvényszék a tanúgondozási program további népszerűsítését vállalta. Ennek eredményeként elnöki intézkedés készült a tanúgondozás ügyrendjéről, amely részletesen szabályozza a tanúgondozói hálózat működési rendjét, a tanúgondozó feladatait, eljárását és az e feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális feltételeket. A törvényszék továbbá a tanú részére küldött idézés mellé csatolandó, az eljáró bíróság elérhetőségeit és megközelíthetőségét is tartalmazó tájékoztatással, a tanú jogait és kötelezettségeit, valamint a tanúgondozás témájában leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszokat tartalmazó összefoglaló tájékoztató anyaggal is segíteni kívánja a tanúzási kötelezettség teljesítését. E tájékoztatók a törvényszék honlapján, továbbá valamennyi bíróság kezelőirodáján és ügyfélterében hozzáférhetőek. 
Összegezve megállapítható, hogy az egyre szélesebb körű tájékoztatás eredményeként folyamatosan növekszik a tanúgondozással kapcsolatos megkeresések száma.
 
A tanúgondozás program hatékonyságának növelése az FFP program népszerű vállalása volt, a Veszprémi Törvényszék mellett többek között a Fővárosi és a Pécsi Ítélőtábla, valamint a Balassagyarmati, a Fővárosi, a Győri és a Miskolci Törvényszék is a tájékoztatás bővítésével igyekezett a program ismertségét fokozni.