FFP - A szakmai tudás erősítése az országos program keretében

A Fenntartható Fejlődés program keretében a bírósági szervezeten belül dolgozók szakmai továbbfejlődése mellett mind az Ítélőtáblák, mind pedig a Törvényszékek elköteleződésüket fejezték ki. Országszerte több olyan képzést tartottak, amely az időszerűség, hatékonyság előmozdítására koncentrált. 
 
Ezen elköteleződést tükrözi, hogy a Győri Törvényszéken kialakítottak, illetve bevezettek egy olyan belső döntvénytárat, amely a bírák, bírósági titkárok, bírósági fogalmazók számára könnyen elérhetővé, és megismerhetővé teszi a Törvényszék ítélkezési gyakorlatát, elősegítve az egységes joggyakorlat kialakítását, az ítélkezés hatékonyságát, az időszerű ítélkezést is támogatja.  
 
Hasonló tudásmegosztó dokumentumtárak készültek a Zalaegerszegi, a Veszprémi, a Pécsi, valamint a Nyíregyházi Törvényszéken.
 
A Győri Törvényszék az Ítélőtáblával együttműködésében mind büntető, mind polgári ügyszakban olyan szakmai workshopokat szervezett, ahol a különböző bírósági szinteken dolgozó bírák a tárgyalás előkészítése, a leggyakoribb munkaszervezési problémák kiküszöbölése témakörökben kaphattak segítséget, cserélhettek tapasztalatot. 
 
Mindemellett a Győri Járásbíróságon a polgári ügyszak csoportvezető bírájának szakmai irányítása alatt „Polgári Páholy” elnevezéssel egy további tudásmegosztó fórum jött létre, amely témakörönként tartalmazza a bírák napi munkáját segítő dokumentumokat, jó gyakorlatokat. A program a bírák számára egy kattintással elérhető.
 
A szaktudás fejlesztése, az emberi erőforrással való optimális gazdálkodás a bírósági titkárokat is érintette: egyre szélesebb körben vonják be őket a bírói munkába és önálló feladatköreik is bővültek. A Győri Törvényszéken a nemzetközi vonatkozású ügyekben a nyelvtudásukat is kamatoztathatják a bírósági titkárok a bírósági iratok kézbesítésével kapcsolatos előkészítő munka során.