Fókuszban a vezetői kompetenciafejlesztés

2018. február 19-21. között folytatódik az Országos Bírósági Hivatal (OBH) „Vezetőképző - komplex kompetenciafejlesztő tréning” programja. A képzés során a résztvevők megismerhetik a legmodernebb munka- és szervezetpszichológiai, vezetési és menedzsment modelleket, elméleteket, és megtanulhatják, hogyan lehet azokat a bírósági gyakorlatba átfordítani. 
 
 
A képzés a tavaszi félévben az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeit, valamint az OBH felső vezetőit célozza. A több mint 40 résztvevő fejlesztése négy csoportban, kétszer háromnapos ütemezésben történik. 
 
A vezetőképzés hármas pillérjének megfelelően a fejlesztési területek a 2017-es szakmai vezetők képzésével azonosak:
1. kapcsolattartás a munkatársakkal, az ún. soft skillek
2. igazgatás-technológiai kompetenciák
3. igazgatásvezetési kompetenciák
 
A vezetési ismeretek és készségek fejlesztése hatására a résztvevők könnyebben azonosulnak feladataikkal, azokat tudatosabban vállalják, ugyanis a hétköznapi munkavégzéstől eltérő szemléletben, az önismeret „szemüvegén” keresztül nyernek bepillantást saját vezetői működésükbe.
 
A tréning tartalmához az OBH főosztályainak munkatársai és maguk a résztvevők is aktívan hozzájárulnak a bíróságok igazgatás-vezetési jó gyakorlatainak megosztásával és a meglévő tapasztalatok feldolgozásával.