Folytatódik a „Nyitott Bíróság” program a Pécsi Törvényszéken és Baranya megye iskoláiban

A jól bevált gyakorlat szerint, a korábbi évek tapasztalati alapján a 2015/2016-os tanévben is folytatódik a „Nyitott Bíróság” program az érdeklődő Baranya megyei gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakiskolákban. A bíróságok által szervezett programok iránt nagy az érdeklődés.
A kapcsolattartói csoport átszervezését követően, a programot kibővítettük a gyermekek jogairól szóló New York-i Egyezmény rendelkezéseinek megvalósulása, gyermekvédelem, áldozatvédelem, közvetítői eljárás és tanúgondozás témakörökkel is. A programok, előadások szervezésével, a kapcsolattartással foglalkozó bírák és bírósági titkárok folyamatos lelkesedéssel végzik munkájukat, előadásaikat diavetítéssel, személyes tapasztalataikkal teszik színesebbé, érdekesebbé.
 
Az előadássorozathoz kapcsolódó börtönlátogatások is elindultak, a büntetés-végrehajtási intézet meghatározott rendben fogadja az érdeklődő diákcsoportokat a kapcsolattartók vezetésével.
 
A szervezett programokkal kapcsolatos visszajelzés sem marad el. Egy-egy előadás végén, alkalmanként kérdőív kitöltésével jeleznek vissza a diákok az előadás színvonalával, tartalmával, esetleg egy téma bővebb ismertetésére számot tartó igénnyel, vagy egy következő előadás témájával kapcsolatban.
 
Az előadásokon általában egy-egy osztály, vagy évfolyam vesz részt. 2015. szeptember 30-án, a pécsi Szinergia Szakiskolában dr. Horváth Attila törvényszéki titkár csaknem 70 diák előtt tartott előadást.
 
Pécs, 2015. október 2.