Fórum a gondnokság alá helyezésről a Szolnoki Törvényszéken

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának kezdeményezésére 2014. május 9-én a törvényszéken kerekasztal beszélgetést rendeztek, melyen, a gondnoksággal kapcsolatos pereket intéző bírákon kívül részt vettek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának képviselői, a megyei főügyészség ügyésze, és a Szolnoki Szakértői Intézet igazgatója. Az értekezlet résztvevői megvitatták az új Polgári Törvénykönyvnek a gondnokság alá helyezésre vonatkozó 2014. március 15-től módosult rendelkezéseit. A megváltozott jogszabályi rendelkezések alapján a gondnokság alá helyezést az arra jogosult akkor kezdeményezheti, ha a nagykorú személy ügyei viteléhez szükséges belátási képessége, mentális zavara következtében, tartósan, vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, illetve, ha az tartósan, teljes körűen hiányzik. Egyetértettek a rendezvény résztvevői a tekintetben, hogy a perindításkor a kereseti kérelemnek a belátási képesség érintettségétől függően, vagy a cselekvőképességet részlegesen korlátozó, vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezésre kell irányulnia. Amennyiben a kereset cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezést indítványoz, abban az esetben a pert megindító gyámhatóságnak meg kell jelölnie azokat az ügycsoportokat, amelyekre vonatkozóan szükséges a gondokság alá helyezés.

Megállapították az értekezlet résztvevői, hogy a jövőben az igazságügyi szakértő feladata is megváltozik, mivel az új jogszabályoknak megfelelően a személy mentális zavarával összefüggésben kell vizsgálni a belátási képesség állapotát, figyelemmel a gondnokság alá helyezendő személy egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira is.

A megbeszélésen az új jogintézményként bevezetett, támogatott döntéshozatallal és a nagykorú személy által cselekvőképességének jövőbeli részleges vagy teljes korlátozása esetére tett előzetes jognyilatkozatával kapcsolatos vitás jogalkalmazási kérdéseket is a résztvevők áttekintették.
 

Szolnok, 2014. május 13.