Gyakorlati ismeret, közvetlen tapasztalat – a Kaposvári Törvényszék együttműködése a Somogy Megyei Főügyészséggel

Új lehetőségük nyílik a Kaposvári Törvényszék és a Somogy Megyei Főügyészség fogalmazóinak szakmai ismereteik bővítésére azáltal, hogy 2015. január 12-én megállapodást kötött dr. Hajnal Éva a törvényszék elnöke és dr. Horváth Szilárd főügyész a fogalmazóképzésben való együttműködésre.

A törvényszék és a főügyészség a jövőben biztosítja egymás fogalmazóinak, hogy a joggyakorlati idejük egy részét a másik szervnél töltsék el, elősegítve ezzel a jogi szakvizsgára, bírói ügyészi életpályára való hatékonyabb felkészülést.

A megállapodás lehetőséget teremt a bírósági és ügyészségi fogalmazóknak arra, hogy személyesen is megismerjék a másik intézmény tevékenységét, működését, közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a jogalkalmazói munkáról, tudásuk komplexebbé váljon.
Az ügyészségi fogalmazók a civilisztikai ügyszakban, cégbíróságon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságon teljesíthetnek gyakorlatot, illetve bepillantást nyerhetnek a szabálysértési ügyintézésbe, míg a bírósági fogalmazók a büntetőjogi szakterületen, különösen nyomozásfelügyelet és vádképviselet körében szerezhetnek tágabb ismereteket.

Az első bírósági fogalmazó már meg is kezdte ügyészségi gyakorlatát.

A szerződő felek minden fogalmazó alkalmazásáról külön egyeztetnek a konkrét igények szerint, és évente közösen értékelik az együttműködés eredményességét. Pozitív tapasztalat esetére a Kaposvári Törvényszék megfontolja megállapodás kötését más társszervekkel is.

Kaposvár, 2015. január 21.