Gyermekbarát igazságszolgáltatás hatékonyabb érvényesülése Miskolcon

Magyarország uniós elnökségi ciklusa alatt fogalmazódott meg az igazságszolgáltatás átalakításának szükségessége a gyermekközpontúság terén, ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2011 decemberében felállított egy munkacsoportot, melynek feladata egy gyermekbarát igazságszolgáltatási törvénymódosító csomag összeállítása volt. A Kormány ezután a 2012. évet a gyermekbarát igazságszolgáltatás évének nyilvánította.
 
A gyermekbarát igazságszolgáltatás koncepciójának egyik legnagyobb eredménye a gyermekbarát meghallgatószobák létrehozatala volt a bíróságokon. A Miskolci Törvényszék 5 járásbíróságán (Miskolc, Szerencs, Sátoraljaújhely, Kazincbarcika és Ózd) tett eleget az OBH célkitűzésének. A gyermekmeghallgató szobák kialakítása, mint azt a mellékelt fotó is mutatja kivétel nélkül igényesen a nemzetközi előírások figyelembe vételével valósult meg. Így elérhetővé vált, hogy a bíróság a gyermekeket életkori sajátosságaikhoz, speciális igényeihez alkalmazkodó, megnyugtató, barátságos környezetben hallgassa meg.
 
A törvényszék elnöke és elnökhelyettese azóta is kiemelt feladatnak tekinti a gyermekbarát igazságszolgáltatás érvényesülésének biztosítását, ezért koordinátort és koordinátor-helyettest jelölt ki az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására. 
A törvényszék elnöke szabályzatot bocsátott ki a gyermekmeghallgató szobák használatáról és a mentori rendszerről. Ennek a szabályzatnak a mellékletét képezi az a nyomtatvány amit a törvényes képviselők tájékoztatására dolgoztak ki. A törvényszék belső Intranetes oldalán folyamatosan tájékoztatják a kollégákat a praktikus ismeretekről. Emellett szórólapok készültek a gyermekmeghallgató szobákról, melyek hozzáférhetőek valamennyi irodán és a panasznapon is. 
 
A Miskolci Törvényszék nagy hangsúlyt fektet a bírák képzésére is a kiskorúakat érintő, részvételükkel zajló eljárásokra való felkészítés érdekében, ezért 2015. szeptember 18-án a büntető ügyszakos bírák részére tartott helyi képzést.
 
A törvényszék felvette a kapcsolatot a szakértőkkel is a gyermekmeghallgató szoba használata érdekében, a visszajelzéseket várják.
 
A gyermekbarát igazságszolgáltatás jegyében fejlesztik tovább a Nyitott bíróságok programot is, a gyermekotthonban nevelkedő gyerekek részvételét is biztosítva. 
 
Miskolc, 2015.  szeptember 28.