Gyermekmeghallgató szoba átadása a Szegedi Törvényszéken

A gyermekek védelmét, jogaik biztosítását és érvényre juttatását - többek között - Magyarország Alaptörvénye mellett az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája is biztosítja. Az Unió a stockholmi program keretében kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a gyermekvédelemnek az igazságszolgáltatáson belül megjelenő területére.

A jogalkotói szinten is megjelenő szándékot mutatja a 2012. május 30. napján a Magyar Közlöny 2012/63. számában megjelent a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXII. törvény elfogadása, amelynek indokolása szerint: „Az utóbbi időben számos nemzetközi jogi dokumentum született, amely arra vonatkozóan ad iránymutatást az államok kormányainak, hogy hogyan tudnák gyermekbaráttá formálni igazságszolgáltatásukat. A törvény ezen cél eljárásjogi alapjainak megteremtését szolgálta.

A „Gyermekközpontú igazságszolgáltatás” a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését biztosítja az igazságszolgáltatás szervezetén belül. Ezen cél szerepel az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének stratégiai céljai között.
Ennek része az úgynevezett gyermekmeghallgató szobák kialakítása, ahol a 14 év alatti kiskorúak meghallgatása speciális, az ő igényeik szerint kialakított környezetben zajlik. Az Országos Bírósági Hivatal éppen ezért célul tűzte ki, hogy 2014. december 31-éig minden hét főnél nagyobb létszámú bírósági épületben gyermekmeghallgató szobákat alakítson ki, amelynek keretében 2013. szeptember 20-i határidővel az OBH elnöke pályázatot hirdetett gyermekmeghallgató szobák kialakítására. Ezen a pályázaton szerepelt sikerrel a Szegedi Törvényszék.

Szegeden ezidáig kizárólag a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (CSMRFK) rendelkezett olyan helyiséggel, amely megfelelő helyszínt biztosíthatott a kiskorúak meghallgatásának. A helyiséget a bíróság és a rendőrség közötti együttműködés jegyében a bíróság is igénybe vehette szükség esetén olyan esetekben amikor szükség volt kiskorúak meghallgatására.

A Szegedi Törvényszék az OBH elnöke által biztosított 1.100.000,- Ft-os keretből külön erre a célra kialakított helyiséget újított fel és rendezett be annak érdekében, hogy a gyermekek korának és fejlettségi szintéjnek leginkább megfelelő helyiségben, a lehető legkímélőbb körülmények között lehessen a gyermekeket is meghallgatni. A gyermekmeghallgató szoba kialakításának nem titkolt célja, hogy a megfelelő, gyermekek számára „barátságosabb” környezet oldja a bennük felgyülemlett feszültséget és csökkentse azt a nyomást, amely egy számukra még szokatlan bírósági eljárás következtében kialakulhat.

Az átadáson jelen volt Dr. Lőrinczy György, a Csongrád Megyei Főügyészség főügyésze, Dr. Urbán Zoltán r. alezredes, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány helyettese, Dr. Kopasz Zsolt a Szegedi Járási Ügyészség vezető ügyésze is.

Mint Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke az átadás alkalmával elmondta, hogy a törvényszéknek régi hiányosságát sikerült pótolni ma, a gyermekkorúak számára jelentős könnyebbséget jelent az életkori sajátosságaiknak megfelelő környezetben történő meghallgatásuk. A gyermekmeghallgató szoba alkalmas a családjogi perekben a gyermekek barátságos környezetben történő meghallgatására is.

Dr. Urbán Zoltán r. alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány helyettese elmondta, hogy a rendőrség már 2005-ben kialakított gyermekmeghallgató szobát a rendőrség épületében, figyelemmel arra, hogy a nyomozati eljárások során is növekvő számban kellett sort keríteni gyermekkorúak kihallgatására. 2012-ben ezen szobát akkreditálták a Gyermekbarát Igazságszolgáltatás évében, amelyet ez idáig a rendőrség és a bíróság közötti együttműködés jegyében a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírái is igénybe vettek.

Dr. Lőrinczy György, a Csongrád Megyei Főügyészség főügyésze köszöntőjében felidézett egy nyomozási bírói időszakából származó különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés esetét, amelyben szemtanúként egy gyermekkorút kellett meghallgatniuk. Az akkori lehetőségek és feltételek mellett komoly nehézséget jelentett a tanú kihallgatása, hiszen az amúgy is nagy traumát még a büntetőeljárás is fokozta. Külön örömének adott hangot a mai napon a bíróság épületében átadásra kerülő gyermekmeghallgató szoba kialakításának, hiszen 2014. I. negyedévében már 21 alkalommal indítványozta az ügyészség gyermekkorú meghallgatását, amely immáron megfelelő környezetben kerülhet lebonyolításra.

A sajtótájékoztatót követően a törvényszék elnöke átadta a gyermekmeghallgató szoba jelképes kulcsát Dr. Kiss Dánielnek, a Szegedi Járásbíróság nyomozási csoportvezetőjének, aki a sajtó képviselőivel birtokba vette a helyiséget.

Elnök Asszony a sajtótájékoztató zárásaként tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a gyermekmeghallgató szoba használatának tekintetében rövid időn együttműködési megállapodás kerül aláírásra a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék között.

A Szegedi Törvényszék a jövőben is kiemelt célként kezeli az ügyfélbarát igazságszolgáltatás megteremtését, amelynek keretében hamarosan átadásra kerül az a helyiség is amely a mediátori tevékenység hatékony és eredményes folytatását hivatott szolgálni.

Szeged, 2014. április 7.