Gyulai Törvényszék - Operatív értekezlet a Fenntartható Fejlődés Program keretében

2016. augusztus 22-én dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke operatív értekezletet hívott össze, melynek témája a Fenntartható Fejlődés Program keretében megalkotott cselekvési terv megvalósítása volt. Az értekezleten részt vettek a vállalások megvalósítására létrehozott irányítómunkacsoport tagjai, valamint az érintett bírósági dolgozók. Először dr. Bagdi Árpád Gyula ismertette a 2016. július 6-án elkészített cselekvési terv fontosabb pontjait, majd kitértek a résztvevők az egyes vállalások kapcsán már megtett lépésekre, illetve soron következő intézkedésekre.
 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2016. április 22. napján hirdette meg Fenntartható Fejlődés Programot a korábbi „A szolgáltató bíróságért!” program folytatásaként. Ez utóbbi 2016. március 31-én zárult le, és számos kiemelkedő eredményt értek el a bíróságok ennek keretein belül.  Az új program központi eleme ezeknek az eredményeknek a megtartása, és újabb célok elérése. A jelenleg is zajló Fenntartható Fejlődés Program alapvetően három pillérre épül, azonban általánosságban elmondható, hogy továbbra is kiemelt szereppel rendelkezik a bíróságok szolgáltató jellegének érvényre juttatása. Az egyik pillér a magas színvonalú, időszerű ítélkezés területén elért eredmények megtartása és fejlesztése, a második a bírák és igazságügyi alkalmazottak számára méltó életpálya biztosítása, a harmadik elem pedig az ügyfélkapcsolatok és a bírósági kommunikáció kiszélesítése, fokozása. 
 
A Gyulai Törvényszék elnöke ezen három pillér mentén határozta meg a cselekvési tervben a megvalósítandó feladatokat és célokat. A törvényszék pályázatában rendkívül széles körben tett vállalásokat, így például a bírósági titkárok számára instruktori rendszer létrehozását, a panasznapi ügyintézés hatékonyabbá tételét, ügyfélkarta megalkotását vagy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését a bírósági épületekben.
 
 
Gyula, 2016. augusztus 24.