Hagyományos kihelyezett ülését tartotta a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma Hajdúszoboszlón

Hagyományos kihelyezett ülését tartotta a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma Hajdúszoboszlón. A tanácskozáson az ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek illetve a Szolnoki Törvényszék civilisztikai ügyszakban ítélkező bírái vettek részt. A tanácskozás vendége volt Dr. Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője, Dr. Orosz Árpád, a Kúria Polgári Kollégiumának vezető-helyettese, Dr. Török Judit és Dr. Vezekényi Ursula, a Kúria tanácselnök bírái, valamint Dr. Illés Krisztina, a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának vezető-helyettese és Karacsné Dr. Orosz Gabriella a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bírája.
 
Dr. Csiki Péter a Debreceni Ítélőtábla polgári kollégiumának vezetője a devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelensége miatt indult perek tapasztalatairól számolt be a részvevőknek. Dr. Dzsula Marianna ítélőtáblai bíró, „A jogi személyek tagjainak felelősségére vonatkozó rendelkezések az új Ptk-ban, különös tekintettel a felelősségátvitel új szabályaira” címmel tartott előadást. Dr. Várnay Ernő, a DE ÁJTK Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője „Strasbourg és/vagy Luxemburg? Magyarország az Európai bírósági térben” címmel fejtette ki gondolatait. A rendezvényen beszámolót tartott dr. Pribula László ítélőtáblai bíró az új polgári perrendtartás kodifikációja során felmerült tendenciákról (társasbíráskodás az első fokú eljárásban, keresethalmazat megengedhetősége). Dr. Drexlerné Dr. Karcub Edit ítélőtáblai tanácselnök bíró a költségkedvezmények tárgyában felállított joggyakorlat elemző csoport tapasztalatairól számolt be. A kollégiumi ülés második napján a tanácselnöki feljegyzések ismertetésére került sor.
 
Debrecen, 2016. március 7.