Handó Tünde rendkívüli ülésen vett részt Zalaegerszegen az illegális bevándorlással összefüggő büntetőügyek kapcsán

Az Országgyűlés 2015. szeptember 29-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az illegális bevándorlással összefüggő büntetőügyeket (a határzár tiltott átlépése, a határzár megrongálása, a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása) Szeged mellett Zalaegerszegen és Pécsett is tárgyalják. / A törvény a kihirdetését követő napon lép majd hatályba. Ez várhatóan néhány napot jelent./ A módosítás értelmében Zala és Somogy megye területén  - a barcsi járás kivételével - a Zalaegerszegi Járásbíróság jár el, illetve a Zalaegerszegi Törvényszék illetékes a másodfokú ügyekben. Az ún. határon lefolytatott eljárások eredményeként hozott menekültügyi határozatok   felülvizsgálatára pedig a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság lesz az illetékes, ha a kérelmet  - szintén a barcsi kivétellel – Zala vagy Somogy megye területén nyújtották be.

A zalai bíróságok emiatt megnövekedett feladattal kell, hogy számoljanak, ezért - tudva a törvénymódosítási javaslatról - az elmúlt hét során több előrelátó intézkedés is született a gördülékeny munkavégzés érdekében.

Többek között ezekről is tájékozódott a zalai megyeszékhelyen 2015. szeptember 30-án dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke.

Dr. Handó Tünde (képünkön) a sajtó képviselői előtt nyugtázta:  meggyőződött arról, hogy a Zalaegerszegi Törvényszék felkészült a rá váró feladatokra, amelyek terén az első két hét különösen nagy odafigyelést igényel majd. Az elnök hangsúlyozta, szükség esetén az OBH személyi és tárgyi feltételeket  biztosít a feladatellátáshoz, illetve kiemelte: a megnövekedett terhek mellett az egyik legfontosabb szempont, hogy a kialakult helyzet kapcsán az állampolgárok  egyéb ügyei ne szenvedjenek késedelmet.

 A Zalaegerszegi Törvényszék ezt szem előtt tartva alakította ki a következő időszakra vonatkozó terveit – támasztotta alá dr. Sorok Norbert (képünkön), a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, aki részleteiben ismertette a bíróság előtt álló feladatokat is.

Az illegális bevándorlással összefüggő büntetőügyeket a Zalaegerszegi Járásbíróság soron kívül tárgyalja, s az időszerű és gyors munkavégzés érdekében a  büntető ügyszakban a következő 2 hétben zajló tárgyalásokat későbbi időpontokban folytatják le az e tárgyalásokon dolgozó bírák.  Mindez Zalaegerszegen 6 bíró tárgyalásait érinti.

A várható megnövekedett ügyszám miatt a Zalaegerszegi Járásbíróságon további munkaerőre is szükség van, így a megye más bíróságiról is érkeznek majd tárgyalni Zalaegerszegre:  Nagykanizsáról három, Lentiből és Keszthelyről pedig egy-egy bíró dolgozik majd ideiglenesen szükség esetén a Zalaegerszegi Járásbíróságon. E bírák büntető tárgyalásaikat - hasonlóan az egerszegiekhez  - későbbre halasztják.  Erről természetesen az érintett feleket értesíti az adott járásbíróság.  

A bírók mellett jegyzőkönyvvezetők is érkeznek a nem zalaegerszegi járásbíróságokról: összesen 7 igazságágügyi alkalmazott segíti a megyeszékhelyi munkát. Emellett a törvényszék megerősíti a biztonsági szolgálatot, és védőfelszerelések beszerzésére is sor kerül.

A Szegedi Járásbíróság hatékony gyakorlatot alakított ki a munkavégzés tekintetében, amely mintául szolgál Zalában is: hét közben meghosszabbított, 8-18 óráig tartó munkarenddel, hétvégén pedig 8-16 óráig ügyelettel működik a Zalaegerszegi Járásbíróság a következő hetekben az érintett ügyekben.

A személyi feltételek megteremtése mellett a tárgyi, technikai, informatikai infrastruktúra biztosítása is szükséges. A zavartalan ügymenet érdekében a törvényszéki épületben összesen négy, egymáshoz közel eső tárgyalótermet jelölt ki a vezetés  az illegális bevándorlással összefüggő büntetőügyek tárgyalására.  A tárgyalók közelségük miatt megfelelőek arra, hogy a szükséges informatikai eszközökkel (mint pl. távmeghallgatásra alkalmas rendszer) szereljék fel őket. Biztosítva lesznek a megfelelő higiéniás körülmények, a tárgyalók előtti várótermi rész pedig alkalmas nem csak azt előállítottak, hanem az esetleg velük együtt érkező családtagok fogadásra, s a gyermekek számára is lesz megfelelő hely. (A szegedi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy sok esetben a családtagok – nem ritkán gyermekek – is érkeznek az vádlottakkal, a tárgyalások pedig nyilvánosak.)  

Mindezek mellett többnyelvű nyomtatványmintákkal, s a szegedi tapasztalatokat alapul véve készül a törvényszék vezetése megfelelni a törvény által előírt kötelezettségeknek. A törvényszék a honlapján  folyamatosan  tájékoztatni fogja minden fontosabb történésről az állampolgárokat, illetve a sajtó munkatársait.

A Zalaegerszegi Járásbíróság polgári ügyszakában, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon  illetve a Zalaegerszegi Törvényszéken másodfokon zavartalanul zajlanak továbbra is a kitűzött tárgyalások, s változatlan időben és helyen fogadják a bíróság munkatársai Zalaegerszegen a panasznapra érkező állampolgárokat is.

Zalaegerszeg, 2015. szeptember 30.