Handó Tünde részt vett a Bírónők Egyesülete kerekasztal tanácskozásán

Az OBH elnöke az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, a Fővárosi Törvényszék elnöke és egy amerikai szakértő társaságában ismertette a hazai áldozatvédelem és tanúgondozás területén elért eddigi eredményeket.

2015. október 20-án Handó Tünde is részt vett a Bírónők Egyesülete által megrendezett szakmai tanácskozáson, amelynek témája a családon belüli erőszak volt. Az OBH elnöke mellett a PKKB-n tartott rendezvényen részt vett Colleen Bell, az Egyesült Államok magyar nagykövete, illetve Scott Jenkins, amerikai nyugalmazott rendőr hadnagy, továbbá házigazdaként Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke.
 
A szakmai rendezvényt dr. Galajda Ágnes fővárosi törvényszéki tanácselnök, az Egyesület elnöke nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy ez a szakmai nap újabb lehetőséget jelent a tapasztalatcserére, amelynek keretében a családon belüli erőszak, a gyermek- és áldozatvédelem témakörében új megoldásokról értesülhetnek. 
 
Handó Tünde bevezetőjében elmondta, hogy olyan szakemberekre van szükség, akik képesek felismerni a problémákat és tenni akarnak. Beszédében méltatta az Egyesület elnökét, aki sokat tett azért, hogy a bírák nyitottabbak, érzékenyebbek legyenek az egyes társadalmi jelenségekre. Ezt a munkát erősíti az Országos Bírósági Hivatal, amely a stratégiai célokhoz igazodva kiemelten foglalkozik azzal, hogy a társadalmilag sérülékeny csoportok ügyében eljáró bírók kellőképp felkészültek legyenek. Az OBH elnöke arra emlékeztetett, hogy 2015-ben a kötelező bírói képzések egyike az érzékenyítő képzés volt, amelyeknek főbb témája a nők elleni erőszak és a gyermekek bántalmazása volt. A jövőre vonatkozóan kifejtette, hogy 2016-ban olyan típusú képzést indít az OBH, amelynek részeként kifejezetten ezt a témát járja körül egy kétnapos képzés során.
 
Handó Tünde felidézte: 2012-ben a Hivatal alakulásakor megalakult a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport, amelynek célja, hogy a bírók és a bíróság legyen felkészült azokban az ügyekben, ahol gyermekek és családok érintettek.
 
Beszélt arról is, hogy több alkalommal működtek együtt civil szervezetekkel az egyes munkacsoportokban, illetve a képzések során. A Fővárosi Törvényszék büntető kollégiumi értekezletén például a civil Patent Egyesület vett részt, ahol a peres ügyek tapasztalatait vitatták meg. Ezek a visszajelzések komolyan beépülnek a vezetői ellenőrzésekbe. 
 
Az OBH elnöke kiemelte a Fővárosi Törvényszék, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság szerepét abban a speciális képzéssorozatban, amelyet családjogi esetekben ítélkező bíróknak tartottak. Ezt követően a tanúgondozás országos programjának sikerét méltatta, amelynek köszönhetően 172 szakember működik az ország 133 bíróságán. Főbb feladatuk, hogy személyesen, írásban vagy telefonon fogadják a tanúk kérdéseit, illetve gondoskodjanak róluk, amennyiben védelemre szorulnak. A tanúgondozás során kifejtette: erre a rendszerre a jövőben igyekeznek egy erősebb áldozatvédelmi rendszert építeni, amelynek felvilágosító munkái szervesen kapcsolódnak a társszervekhez (rendőrség, ügyészség stb.). „Minden tudásmegosztás érték” – zárta köszöntőjét.
 
Colleen Bell elmondta, hogy kötelességünk hallatni a hangunkat ebben a kérdésben, hiszen a kutatások szerint a világon minden 3. nőt bántalmaztak már, illetve az Egyesült Államokban átlagosan 20 percenként áldozattá válik valaki a családon belüli erőszak során. Ez évente 10 millió nőt és férfit érint, ezért nagyon fontos erről a jelenségről beszélni. Beszédében ismertette az Egyesült Államok erőfeszítéseit. Szólt az USA 2012-ben megfogalmazott globális családon belüli erőszak ellenes stratégiájáról, amely több terület (igazságügyi, rendőrségi, egészségügyi, pénzügyi stb.) összehangolására terjed ki. Zárásként kiemelte: fontosnak tartja az áldozatok támogatását, hiszen kötelesség segíteni az áldozatokat, hogy félelem és szégyenérzet nélkül léphessenek a nyilvánosság elé. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy egy hatékony és átlátható jogrendszer álljon rendelkezésre ennek megvalósítása érdekében.
 
Házigazdaként dr. Fazekas Sándor a Fővárosi Törvényszék hangsúlyos szerepét emelte ki a hazai igazságügyi rendszerben. A fővárosi bíróságokon több mint 770 bíró végzi munkáját, ahol többen találkoznak súlyos családjogi kérdésekkel. Ezért is tartja fontosnak, hogy az ilyen jellegű szakmai tanácskozásokat, hiszen egy bírónak is ismernie kell az egyes társadalmi jelenségeket. Nem elég az önképzés, szükség van együttműködésre a társadalmi szervezetekkel. Az ítélkezés így lehet hatékony és pontos. Beszédében elmondta, hogy a bírói szerepkör az elmúlt évtizedekben óriási változáson ment keresztül, hiszen korábban nem igazán számíthattak segítségre egyéb szervezetektől. Mára ugyanakkor megváltozott a helyzet, a társadalmi szervezetekkel történő együttműködés mindennapos, emellett az OBH is nagy hangsúlyt helyez a bírókat érintő szakmai képzésekre, amely az ilyen konfliktusos helyzetek megértésére törekszik.
 
A tanácskozás előadója a több mint 30 éves gyakorlattal rendelkező Scott Jenkins amerikai nyugalmazott hadnagy volt, aki évek óta részt vesz a szakterülettel összefüggésben rendőrök, bírák képzésében is. Előadásában hangsúlyozta a civil szervezetek részvételének fontosságát, amely az egyes társszervek számára érthetőbbé tették ezt a társadalmi jelenséget.
 
Ezt követően ismertette az un. Duluth Modellt, amely lényegesen megváltoztatta a társadalom megítélését a bántalmazással összefüggésben. A modell az áldozatok védelmére, az elkövető elszámoltatására és a következetes társadalmi fellépésre épít.
 
Budapest, 2015. október 26.