Háromszoros túljelentkezés a bírósági fogalmazói felvételin

2016. március 16-án lezárult a 2017. I. félévi bírósági fogalmazói felvételi pályázat beadási határideje. A törvényszékek által meghirdetett 34 álláshelyre 99 pályázat érkezett. 
 
A fogalmazói felvételi kiírást a közérthető beszéd jegyében tette közzé az Országos Bírósági Hivatal (OBH), amelynek köszönhetően a 99 beérkező pályázatból csupán 2 érvénytelen pályázatot küldtek be a jelentkezők.  
 
A 97 érvényesen pályázó közül 81 fő versenyvizsgára köteles. A felvételizőknek szóbeli és írásbeli vizsgát kell tenniük, ahol nagy hangsúlyt fektet a vizsgabizottság a szükséges kompetenciák felmérésére. Az elmúlt évben OBH elnöki utasítással megújult a fogalmazói felvételi eljárás, mely nem egy megismételt államvizsga. Sokkal inkább szolgál a pályázók motivációjának feltárására és a munkavégzéshez szükséges képességeik, készségeik felmérésére.
 
Az írásbeli/szóbeli versenyvizsga típusfeladatok a mia.birosag.hu oldalon 2017. március 1-jétől megtekinthetőek. A típusfeladatok az alábbi hivatkozásokra kattintva elérhetőek. 
 
 
Az írásbeli versenyvizsgán az eldöntendő (tesztjellegű) feladatok megoldására legfeljebb 1 óra áll majd a pályázók rendelkezésére, a két, bővebben kifejtendő (esszé/szövegértés jellegű) feladat elkészítésére pedig legfeljebb további 2 órát fordíthatnak. A szóbeli versenyvizsga keretében a pályázóknak egyedül vagy több pályázó által közösen megoldható helyzetgyakorlatokat, jogeseteket kell megoldaniuk.
 
Az írásbeli versenyvizsga időpontja: 2017. március 30., 9:30.
A vizsga helye: Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) (Budapest, XII. kerület Tóth Lőrinc u. 6.).
A szóbeli versenyvizsga időpontja: 2017. április 19., 10:00.
A vizsga helye: Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) (Budapest, XII. kerület Tóth Lőrinc u. 6.).