Hasznos szakmai tapasztalatokat szerezhetnek a bírósági fogalmazók

Befejeződött az Országos Bírósági Hivatal által 2016. II. félévében meghirdetett bírósági fogalmazói felvételi eljárás. Dr. Kahler Ilonát, a Debreceni Törvényszék elnökét kérdeztük a bírósági fogalmazói lét jellemzőiről. 
 
Törvényszéki elnökként mit gondol, milyen képességekkel kell rendelkeznie egy bírósági fogalmazónak?
 
Az egyetemi tanulmányok során elsajátítható jogi lexikális tudáson túl alapvető képességként azt a gondolkodási képességet tartom kiemelkedő fontosságúnak, ami az analízis, szintézis és absztrahálás fogalmakat foglalja magában. Úgy gondolom, hogy a bírói munkához - amely végső célja a fogalmazónak-, a jelentkező jelölteknek az ítéletalkotáshoz ezekkel a képességekkel mindenképpen bírnia kell, a megfelelő logikai gondolkodáson túl. Elengedhetetlennek tartom azt az empatikus képességet, mely az ügyfelekkel való kapcsolat során nélkülözhetetlen. Figyelemmel arra, hogy a bírósági eljárások, bírósági tárgyalások verbalitásra épülnek, a beszédképesség (jogi alapokon nyugvó, de közérthető, világos és egyértelmű kifejezésmód) szintén szükséges. Mind a bírósági szervezetbe való beilleszkedés, mind a kollégákkal való együttműködés (team munka) az abban résztvevők rugalmasságára és kooperációja épül, így ezekkel a tulajdonságokkal is bírnia kell a jelöltnek. 
 
Milyen karrierlehetőséget nyújtanak a bíróságok a fiatal jogászoknak?
 
Azt gondolom, hogy a bíróságok ma már „trendi” munkahelynek számítanak. Azon a stabil alapokon nyugvó, az ítélkező tevékenységhez kötődő szakmai tudáson túl a fogalmazóként dolgozó fiatal jogászok számos más tevékenységi körben is kipróbálhatják magukat. Már a fogalmazók számára is megnyílik a külföldi tanulmányutakon való részvétel lehetősége az EJNT pályázatain keresztül, és megmérettethetik magukat a THEMIS versenyeken. Ilyen módon a korábbi években megszerzett nyelvtudásuk, szaknyelvi tudásuk kamatoztatható. Azokban az országos programokban, mint a bírósági közvetítés, a nyitott bíróság, a tanúgondozás, a fogalmazók is különböző részterületeken feladatot vállalhatnak. A törvényszékeken is folyó oktatási tevékenységek és a különböző rendezvények kapcsán a rendezvényszervezési jellegű ambícióval rendelkező fogalmazók is hasznos munkát tudnak végezni. Úgy gondolom, hogy a különböző karakterű fiatal jogászok megtalálhatják a számításukat a bírósági rendszeren belül. A nyitott gondolkodású és kreatív munkatársakra mindig szükségünk van. 
 
Bírósági fogalmazóként milyen feladatokat látnak el a felvételt nyert jelöltek?
 
Az erről szóló szabályzat értelmében a bírósági fogalmazók gyakorlati ideje tematikusan kerül felépítésre. A kezdeti időkben a bírósági szervezetrendszerrel, a kezelőirodák működésével ismerkednek meg elsőként, valamint ezzel párhuzamosan bevonjuk őket a panasznapi ügyintézésbe, ilyen módon az ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel és az ügyfelekkel való kommunikáció az első napoktól már feladatukat képezi. Ezt követően polgári majd büntető ügyszak első- és másodfokú ítélkezésébe nyernek bepillantást a fogalmazók, és ezzel párhuzamosan fogalmazói oktatásban is részesülnek, ami a szakvizsgához nyújt megfelelő felkészülést. A Debreceni Törvényszéken a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészséggel kötött együttműködési megállapodás alapján a büntető ügyszakban töltött gyakorlati idő során 2-2 hét lehetőséget biztosítunk a társhatóságoknál annak érdekében, hogy a büntetőeljárás minél szélesebb spektrumát ismerhessék meg a fogalmazóink a gyakorlatban is. Ez a lehetőség nagyban segíti a társhatóságokkal való későbbi hatékony kommunikációt is. Elengedhetetlennek tartom, hogy átlássuk egymás munkáját. A szorosan vett szakmai feladatokon túl az előbbi kérdés során jelzett országos programokban való részvételre is folyamatosan buzdítjuk a fogalmazó kollégákat. 
 
Milyen szakmai tapasztalatokra tehetnek szert a fogalmazók a bíróságokon? Segítséget nyújt ez esetleg a jogi szakvizsgára való felkészülésben?
 
A fogalmazói idő elsődleges célja valóban azoknak a szakmai alapoknak, gyakorlati ismereteknek a magabiztos elsajátítása, ami elengedhetetlen a sikeres, jó eredménnyel abszolvált szakvizsgához. Ezekre a szakmai tapasztalatokra lehet építeni majd a későbbiekben a már önállóan végzett titkári munka során, ami elvezet a bírói kinevezéshez és az önálló ítélkező tevékenységhez.
 
 
A téma kapcsán dr. Gyarmathy Judittal, az OBH elnökhelyettesével készített interjú hanganyaga itt elérhető.
 
Dr. Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettese továbbá a HVG Diploma különszámában nyilatkozott a bírói pályáról. Az interjú a lap 140. oldalán olvasható. 
 
A 2016. II. félévében lezárult fogalmazói versenyvizsgákról itt olvashat.
 
A felvételi eljárásról és a fogalmazói karrierről bővebben a MIA honlapján olvashat. 
 
A pályázat eredményei kapcsán Dr. Engel Izoldával, az OBH központi igazgatási feladatokkal megbízott bírójával készített interjú itt elérhető
 
A téma kapcsán dr. Nagy Annamária bírósági titkárral készített interjú itt megtekinthető
 
Az új alapokra helyezett bírósági fogalmazói felvételi eljárásról dr. Domonyai Alexa, a Szekszárdi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője nyilatkozott. Az interjú itt olvasható
 
 
Budapest, 2016. december 7.