Hat éves a korrupció elleni összefogás Magyarországon

2011. november 18-án – az Állami Számvevőszék kezdeményezése alapján – a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és az Állami Számvevőszék elnöke közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben erkölcsi kötelezettséget vállaltak az általuk vezetett állami szervek korrupcióval szembeni ellenálló képességének erősítésére, a korrupcióellenes eszköztár fejlesztésére. Az összefogáshoz 2012-ben csatlakozott az Országos Bírósági Hivatal, majd 2014-ben a Belügyminisztérium. 2016-ban – az együttműködés ötödik évfordulóján – egyetértési szándékát fejezi ki a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank.
 
2017. december 11-én, hat évvel a közös nyilatkozat aláírását követően, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Dr. Belovics Ervin, a legfőbb ügyész helyettese, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese, Dr. Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Magyar Igazságügyi Akadémián értékelték az általuk vezetett intézmény korrupcióellenes tevékenységének elmúlt hat évét.
 
Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke elmondta: az integritást biztosító szervezeti, működési rendszer kialakítását a bíróságok kiemelt feladatuknak tekintik. A bírósági szervezet 2012-ben meghirdetett stratégiai céljainak egyike a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége. Ennek érdekében az elmúlt évben az OBH, a bírósági vezetők és dolgozók is rendkívül sokat tettek.
 
Az OBH-ban 2012 óta működik a Bírósági Integritás Munkacsoport, amelynek tagjai különböző bíróságokon, eltérő ügyszakokban tevékenykedő vezetők, bírák, nagy tapasztalatú elméleti és gyakorlati szakemberek. Megvitatják a legfontosabb, integritást érintő szakmai kérdéseket és kidolgozzák az ezekkel kapcsolatos intézkedési javaslatokat. Az informatikai kockázatok kiszűrése érdekében idén létrejött az Informatikai Biztonság Irányítási Rendszer Munkacsoport is.
 
A bíróságok továbbra is minden évben részt vesznek az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, amelynek célja, hogy feltárja a közszféra intézményeinek integritását fenyegető kockázatokat. Idén az OBH és 21 bíróság (a Kúria, 2 ítélőtábla és 18 törvényszék) töltötte ki a kérdőívet. Kiemelkedő eredmény, hogy a tavalyi kérdőív kiértékelése szerint az igazságszolgáltatás intézményeinek – köztük a bírósági szervezetnek – integritását, feddhetetlenségét jelző mutatói kiválóak. Az igazságszolgáltatás intézményeinél megfelelően működnek a korrupcióval szembeni védekezést erősítő mechanizmusok. Egyebek mellett a bírák Etikai Kódexe, a központi és helyi szabályzatok, valamint a munkatársak rendszeres képzései is ennek részét képezhetik.
 
Ami az integritással kapcsolatos képzéseket illeti, ez évben kétszer szerveztünk belső képzést újonnan belépő munkatársainknak. A képzéseken OBH-s és vendég előadók – így az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai – segítségével egyebek mellett az informatikai és a kapcsolati biztonsági kérdések kockázataira is felhívtuk a figyelmet. Évente egy alkalommal központi képzést tartunk a bíróságok integritás felelőseinek, a részt vevő 25 integritás felelős pedig ezt követően a saját bíróságán is képzést tart az ott dolgozóknak. Így az idén 5311 bírósági dolgozó integritás tárgyú képzésére került sor. A bíróságok dolgozói éppen e képzéseknek is köszönhetően egyre tudatosabbak az integritással kapcsolatos kérdésekben.
 
Az Alkotmánybíróság ez év novemberében hozott határozatában megerősítette, hogy lehetséges, sőt szükséges az integritási kérdések szabályozása a bírósági szervezetben. A határozat szerint az Integritási Szabályzat „1. §-ában meghatározott értékeknek (átláthatóság, felelősség, számon kérhetőség, szakmaiság, a pártatlanság, a tisztességes eljárás) való megfelelés valamennyi bíróval és igazságügyi alkalmazottal szemben fokozott társadalmi követelmény, alapvetően elvárt magatartás. Az a tény, hogy ennek a világosan körülírt értékrendszernek a követése a Szabályzat személyi hatálya alá tartozók számára kötelezettség, önmagában még nem eredményezi a bírák ítélkező tevékenységének a befolyásolását, vagy annak közvetlen lehetőségét.” Az Európa Tanács Korrupcióellenes Államokat tömörítő csoportja (GRECO) a 2017. évi jelentéstervezetében kifejezetten üdvözölte az Integritási Szabályzat megalkotását. Az OBH folyamatosan vizsgálja valamennyi szabályzatának érvényesülését, s gyűjti az értékes gyakorlati tapasztalatokat. A bírói karból az Integritási Szabályzat egyéb rendelkezéseit érintően is érkeztek már módosító javaslatok. A Szabályzat felülvizsgálata tehát folyamatban van, a módosítás pedig tekintettel lesz az alkotmánybírósági határozat indokolásában foglaltakra is.
 
A korrupció elleni összefogásban részt vevő szervek közös nyilatkozata elérhető magyar és angol nyelven.