Hatékony együttműködés a Gyulai Törvényszék és a Megyei Rendőrkapitányság között

A Gyulai Törvényszék és a Békés Megyei Rendőrkapitányság közötti hatékonyabb együttműködés jegyében dr. Baur Péter a Gyulai Törvényszék elnöke és dr. Polyák Zsolt Békés Megye Rendőrfőkapitánya megállapodott abban, hogy a 2014. január 15. napjától az általános illetékességű járásbíróságok helyett, kizárólagosan a Gyulai Járásbíróság az illetékes azokban a szabálysértési ügyekben, amelyekben a rendőrség gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából az eljárás alá vont személyt bíróság elé állítja.

A megállapodás nem vonatkozik a készenlét és az ügyelet idejére, amikor a Békéscsabai Járásbíróság illetékessége a Gyulai Törvényszék területére kiterjedően változatlanul fennáll. A jobb munkaszervezés érdekében a Gyulai Járásbíróág hétfő, szerda, péntek munkanapokon áll készen az ilyen eljárási formában érkező szabálysértési ügyek azonnali intézésére.

Gyula, 2014. január 14.