Hatékony ítélkezés a számok tükrében - Elkészült a bíróságok 2016. évi ügyforgalmi beszámolója

Az Országos Bírósági Hivatal elkészítette a bíróságok ügyforgalmáról szóló 2016. évi beszámolóját. A kiadvány betekintést nyújt az elmúlt év ítélkezési tevékenységébe, megmutatja a stratégiai célok alapján kitűzött és megvalósított feladatokat, az elért eredményeket. 
 
Évente közel másfél millió ügy érkezik a bíróságokra és bár a peres ügyek száma nőtt az elmúlt évhez viszonyítva, a hatékonyabb ítélkezésnek és az összehangolt igazgatási munkának köszönhetően a befejezett ügyek száma 2,4 százalékkal haladta meg az érkezett ügyek számát. Az ügyforgalmi adatok javulása együtt járt a magas szakmai színvonal megtartásával, országos összesítésben javultak a hatályon kívül helyezési mutatók is.  
 
Országosan az ügyek 88%-a fejeződött be jogerősen első fokon, járásbírósági szinten, polgári ügyszakban  pedig az ügyek 92%-a emelkedett jogerőre első fokon. A példaértékű erőfeszítések eredményeképpen 2016-ban egy éven belül befejeződött a peres ügyek 88%-a, a folyamatban maradt ügyek száma a megelőző évihez képest 10%-kal csökkent.  
 
Az OBH 2016. évi ügyforgalmi beszámolója itt megtekinthető.