Hatékonyság, minőség, függetlenség

Idén harmadik alkalommal tette közzé az Európai Bizottság a tagállamok igazságszolgáltatásának hatékonyságát, minőségét és függetlenségét bemutató igazságügyi eredménytáblát.

Az igazságügyi eredménytábla első alkalommal éppen a magyarországi igazságügyi változásokat követő évben került közzétételre. Az Európai Bizottság igazságügyi biztosa a 2015. évi eredménytábla előszavában is utal arra, hogy a Bizottság támogatja a tagállamok igazságügyi reformjait, mert a hatékony igazságszolgáltatás megteremtése fontos szerepet játszik a beruházásokat elősegítő, stabil gazdasági környezet megteremtésében és ezáltal a fenntartható gazdasági fejlődésben.

Ennek megfelelően az igazságügyi eredménytábla a polgárjogi, kereskedelmi- és közigazgatási ügyek tekintetében hasonlítja össze – évről-évre bővülő tartalommal – a tagállamok igazságszolgáltatását, részben általuk szolgáltatott adatok, részben különböző nemzetközi szervezetek felmérései alapján.

Magyarország az ítélkezés hatékonyságára vonatkozó mutatók többségét illetően már az elmúlt években is a tagállamok első harmadában foglalt helyet.

A legújabb adatok közül kiemelendő a közigazgatási perekben eljáró közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesítménye, ugyanis az elsőfokú közigazgatási perek intézése a 28 uniós tagállam közül hazánkban a 4. leggyorsabb, a közigazgatási ügyszak hátraléka pedig – folyamatos csökkenés mellett – az 5. legalacsonyabb az Unióban.

Az elsőfokú polgári és gazdasági perek intézése terén a magyar bíróságok a 6. leggyorsabbak az Unióban, míg az ügyhátralék – az előző évihez képest jelentősen csökkenve – a 7. legalacsonyabb.

A bíróságok működésének minőségi mutatóit számbavevő táblázatok tekintetében látható, hogy a magyar bírósági igazgatás is az Európa-szerte elterjedt módszereket alkalmazza az ügyforgalom nyomonkövetése terén. Az alternatív vitarendezés előmozdításában is jó helyen szerepel Magyarország – ez az OBH kezdeményezésére bevezetett bírósági közvetítői eljárások növekvő népszerűségének és eredményeinek is köszönhető.

A bírák képzése terén Magyarország egyike az öt, legváltozatosabb képzési módszereket alkalmazó országnak – ezen a területen az Uniós jogismeret mélyítése kapcsán lehet szükség további lépésekre. Ebben az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat tevékenysége jelenthet segítséget.

A bíróságok javuló teljesítményének, továbbá a Nyitott Bíróság programhoz vagy a bírósági tanúgondozási programhoz hasonló országos programoknak köszönhetően a bíróságokba vetett bizalom 2010 óta folyamatosan emelkedik.

Budapest, 2015. március 10.