Holland igazságügyi delegáció látogatása az Országos Bírósági Hivatalban

Bírósági igazgatás, kommunikáció és vezetőképzés. Ez a három fő terület volt a fő témája annak a szakmai megbeszélésnek, amelyet holland és magyar bírósági szakemberek részvételével tartottak 2017. május 2-án és 3-án a Magyar Igazságügyi Akadémián.

A megbeszélésen előadások hangzottak el a magyar és a holland bírósági szervezet működéséről, igazgatásáról, a mindkét országban működő országos programokról, a bírósági eljárások elektronizálásáról. Esther de Rooij, az Amszterdami Bíróság elnökhelyettese bemutatta a holland bíróságok szakmai és igazgatási irányításának rendszerét. Elmondta, hogy különös hangsúlyt fektetnek a csapatmunkára. Fontosnak tartják, hogy a napi ítélkezés mellett mindenki felelősséget érezzen a közösségért, és a szervezet előrehaladásáért is dolgozzon. Ez a bírói munka értékelésének is szempontja. Előadásából az is kiderült, hogy az országos programok – mindenekelőtt a Nyitott Bíróság program – a hazaihoz hasonlóan igen népszerűek. Hollandiában az eljárások elektronizálása csak a büntető ügyszakban zajlott le, polgári ügyszakban – Magyarországtól eltérően – még nem valósult meg ez a fejlesztés.

Ezután a bírósági sajtókommunikáció szerepéről, egyebek mellett az elektronikus médiával való kapcsolattartásról, a közérthetőség fontosságáról esett szó. Utóbbi témát mindkét fél napjaink egyik legfontosabb kommunikációs kérdéseként jelölte meg. Az egyszerű, világos megfogalmazást a bírósági igazgatásban és az ítélkezésben is számos eszközzel, például képzésekkel igyekeznek ösztönözni. Ilse Westenenk, az Oost-Brabanti Bíróság sajtófőnöke és Leineke de Klerk, az Oost-Brabanti Bíróság szóvivő bírája előadásukban bemutatták a holland bírósági sajtókommunikáció rendszerét, a stratégiai célkitűzéseket. Beszámoltak arról, hogy 2013-ban szemléletváltás történt: míg korábban azt szabályozták, mi tilos a sajtó képviselői számára, most már onnan közelítik meg a kérdést, hogy miben és hogyan tudják segíteni az újságírók munkáját. Kiemelték, hogy Hollandiában valamennyi bíró részesül média-érzékenyítő tréningben, hiszen közszereplőként mindannyian a bíróság arcai. Örömmel elfogadták az Országos Bírósági Hivatal meghívását az októberben tartandó „V. Bíróság és Kommunikáció” nemzetközi konferenciára.

A program második napján a két ország bírósági képzési rendszereit, azon belül a vezetőképzés sarokpontjait mutatták be, majd – gyakorlati példán keresztül – azt vitatták meg, hogy miként kell jól megszervezni egy vezetői tréninget. Annemiek Huigen, a holland Bírósági Képzési és Oktatási Központ menedzsment fejlesztés lektora és Anne Tahapary, a Központ nemzetközi képzésszervezője részletesen szóltak a bírói és a vezetői szerep különbözőségéről. A bírósági vezetőképzés legnagyobb kihívásaként e két szerepkör már-már egymással ellentétes értékeinek, viselkedési normáinak tudatos figyelembe vételét emelték ki. Felhívták a figyelmet a felnőttképzés sajátosságaira, az egyéni tanulási stílusok gyakorlati jelentőségére. Kiemelték, hogy a vezetőképzésnél rendkívül fontos az utánpótlás-képzés, az egyéni és szervezeti tanulás egysége, az egyéni és így közvetve a szervezeti fejlődésért vállalt személyes felelősség. Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy a bírósági szervezet megfelelő irányítás alatt, hatékonyan, tanuló szervezetként tudjon működni.

Az előadásokat mindhárom témában tartalmas szakmai viták, megbeszélések követték. Izgalmas volt felfedezni a holland és a magyar gyakorlatok közötti párhuzamokat és különbségeket, azt, hogy számos területen hasonló kihívásokkal kell szembenézni. Mindkét fél egyetértett abban, hogy ezek az alkalmak nagyon hasznosak a tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása szempontjából. Megállapodtak abban, hogy a párbeszédet a jövőben is folytatják, hiszen számos lehetőséget nyújtana egy hosszú távú együttműködés. Ymkje Lugten a Holland Bírói Tanács képviseletében megköszönte a megbeszélésen részt vevők munkáját és tolmácsolta a holland tanács részéről az együttműködés folytatására irányuló szándékot.

Interjú a holland igazságügyi delegáció küldöttjeivel

Budapest, 2017. május 3.