Humánum és méltányosság a munkaügyi és a közigazgatási jogalkalmazásban

Ezzel a címmel tartott ma Szombathelyen konferenciát az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium.

A konferencián a kollégium tagságán kívül az annak illetékességi területéhez tartozó törvényszékek elnökei, más regionális kollégiumok vezetői, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal képviselői is részt vettek.

Dr. Szőke Zoltán regionális kollégiumvezető elmondta: a szakmai fórum apropóját az adta, hogy a 1170/2015. (III. 24.) Kormányhatározat a 2016. évet „Szent Márton Emlékévvé” nyilvánította. Az 1700 éve Szombathelyen (Savaria) született szent neve eggyéforrott az európai humanista értékrenddel.

A konferencián e gondolatiság jegyében hangzottak el előadások mind a munkajog, mind a közigazgatási jog területéről. Dr. Frivaldszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára a vasárnapi kötelező pihenőnap természetjogi alapjairól és közpolitikai lehetőségeiről, illetve az emberi méltóság menekültügyi eljárásokban felmerülő kérdéseiről értekezett. Dr. Pál Lajos ügyvéd a jóhiszeműség és a tisztesség elvének munkajogi érvényesüléséről tartott előadást, Dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektorhelyettese pedig a munkavállaló emberi méltóságáról szólt, egyes alkotmánybírósági határozatok fényében. Dr. Tilk Péter, a PTE tanszékvezető egyetemi docense a XXI. századi méltányos közigazgatás kérdéseit elemezte.

 

Budapest, 2016. szeptember 16.