Időszerű és megalapozott ítélkezés Győrben

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok egyre időszerűbb és megalapozott ítélkezéséről beszélt a Győri Ítélőtábla és a Győri Törvényszék összbírói értekezletei kapcsán tartott sajtótájékoztatón, amikor hangsúlyozta, hogy mindkét győri bíróság ítélkezését az egyre kevesebb arányú hatályon kívül helyezések jellemzik. 
 
Hangsúlyozta, hogy egy-egy a társadalom figyelmébe kerülő ügy alkalmas lehet arra, hogy a bíróságok javuló teljesítményére kevesebb figyelem jusson. Kiemelte a bírói függetlenség és felelősség jelentőségét és azt a kívánalmat, hogy a bíró döntését befolyásmentesen, a tényekről való meggyőződése alapján, a jogszabályoknak megfelelően hozza meg. Handó Tünde beszélt arról is, hogy a szervezetben 2004 óta nem emelkedtek a bérek, annak ellenére, hogy a bírói életpálya kiteljesedése kulcsfontosságú és a bírósági dolgozóknak hitet kell, hogy adjon a szervezet, meg kell tartania az értékes munkaerőt.
 
Havasiné Orbán Mária a Győri Ítélőtábla elnöke hangsúlyozta, hogy a 2015. évben, a korábbi évhez képest csökkent az Ítélőtáblán az ügyhátralék, javultak az időszerűségi mutatók: a büntetőügyek 98 %-a, a polgári ügyek 98,5 %-a 1 éven belül, a fennmaradó ügyek pedig két éven belül fejeződtek be. 2015-ben további eredményt is elértek, civilisztika ügyszakban az ügyek 73 %-a fél éven belül befejeződött, ami jelentős előrelépés, tekintve, hogy 2014-ben ez az adat 45 % volt. Az ítélkezés időszerűsége mellett annak megalapozottságát emelte ki, amelyben a Győri Ítélőtábla kiemelkedő teljesítményt nyújtott, büntető ügyszakban a Kúria egyetlen döntést sem helyezett hatályon kívül, civilisztika ügyszakban a 72 ügyből 3 hatályon kívül helyezés történt. 
 
Takács József, a Győri Törvényszék elnöke arról számolt be, hogy a 2015. évben 37.000 ügy érkezett a Törvényszékre, ahol az első fokú ügyekben és a közigazgatási ügyszakban 100 %-os ügyemelkedés történt. Kiemelte „A Szolgáltató Bíróságért” programban elért eredményeket, amelynek egyik célkitűzése a hosszú pertartamú ügyek számának csökkentése. A Győri Törvényszék bírái a 2015. november 30-ig az 504 hosszú pertartamú ügyből 204 ügyet fejeztek be, ami 38 %-os csökkenést jelentett. A tárgyi környezet folyamatos fejlesztése körében az elmúlt év beruházásait, az Országos Bírósági Hivatal által kiírt pályázatokat emelte ki, amelynek eredményeként 100 millió forintot meghaladó összegű pályázati forrás állt a Törvényszék rendelkezésre az épületei felújítására, korszerűsítésére. 
 
Trappné dr. Kiszely Rita, az Országos Bírói Tanács tagja az elmúlt időszakból a Bírói Életpálya Szakértői Testület által kidolgozott 4 pillérre épülő
 életpálya modell létrehozását emelte ki.
 
Győr, 2016. március 30.