Időszerű és minőségi ítélkezés Miskolcon

Időszerű és a minőségi ítélkezés jellemzi a Miskolci Törvényszék munkáját, a járásbíróságok civilisztikai ügyszakában például az ügyek 94 százaléka első fokon jogerőre emelkedik, és 67 százalék a helybenhagyási arány, ami rekordnak számít – nyilatkozta a helyi sajtó részére az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Miskolci Törvényszék összbírói értekezlete előtt tartott sajtótájékoztatón.
 
Dr. Sisák Péter, a törvényszék elnöke elmondta, hogy a 2014. évben közel 100.000 új ügy érkezett, amelyeket be is fejeztek. Az egyes ügyszakokban az ügyérkezés azonban nem mutatott azonos tendenciát. Civilisztikai ügyszakban járásbírósági szinten csökkent az ügyérkezés, első fokú törvényszéki szinten több mint 50%-kal nőtt, amely növekedés elsődlegesen a devizapereknek tudható be. A büntető ügyszak tekintetében kihangsúlyozta, hogy habár a törvényszéki első fokú ügyek száma az előző évhez képest szinten maradt, az országban szinte egyedülálló, hogy az ún. „fészekrakós” és „szocpolos” ügyekben akár több száz vádlott mellett kell lefolytatni a büntetőeljárást, ami nem kis terhet ró az ügyet tárgyaló bíróra és a bíróságra is.
 
Az ítélkezés azonban nem csak időszerű, de megalapozott is volt, hiszen a járásbíróságokon az ügyek több mint 80%-a, a törvényszék első fokos ügyeinek több mint 70%-a első fokon jogerőre emelkedik, a fellebbezett ügyekben is a helybenhagyó másodfokú döntések képviselik a döntő hányadot. Ezt erősítette meg beszédében dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke is, aki kiemelte, az ítélőtábla a 2014. évben mindösszesen három büntetőügyet helyezett hatályon kívül. 
 
A törvényszék továbbá elkötelezett a bíróságok szolgáltató jellegének erősítésében, működik a mediáció, 2014. év végén megkezdődött a tanúgondozói szolgálat kialakítása, elkészültek a gyermekbarát meghallgatószobák, melyek biztosítják, hogy a gyermekeket koruknak, fejlettségi és értelmi szintjüknek megfelelően, a lehető legkíméletesebben lehessen meghallgatni mind polgári, mind büntető ügyekben. Egyre sikeresebb a „Nyitott bíróság” program, amelynek keretében a fiatalok betekinthetnek az igazságszolgáltatás munkájába. 
 
Dr. Csőváry Gáborné, a Miskolci Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke beszámolt a Bírói Tanács 2014. évi működéséről.
 
Dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke, az OBT tagja elmondta, hogy szinte hazatért Miskolcra, hiszen egyetemi tanulmányait is itt végezte. A regionális képzések közös megszervezése alkalmával pedig lehetőség van a régiók bírái közötti tapasztalatcserére, konzultációra. Beszélt az elkészült bírói Etikai Kódexről. 
 
Részt vett az összbírói értekezleten dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke, továbbá dr. Nyíri Beáta, az Egri Törvényszék elnöke. 
 
Miskolc, 2015. május 21.