Interjú az OBH elnökhelyettesével

Foto: KEHDr. Gyarmathy Juditot 2014. január 15-től nevezte ki határozatlan időre a köztársasági elnök az OBH elnökhelyettesévé. Gyarmathy Judit kinevezésével már két elnökhelyettese van az Országos Bírósági Hivatalnak.

(Foto: KEH)

Dr. Gyarmathy Judit 1999-ben „summa cum laude” minősítéssel diplomázott a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán, majd Európa jogi szakjogász végzettséget szerzett. A diploma után először a Legfelsőbb Bíróságon, majd 2000. május 1-től a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozott bírósági fogalmazóként, titkárnak 2003-ban nevezték ki, majd 2004-ben bírónak a PKKB vagyonjogi csoportjába, ahol főleg tulajdonjogi, öröklési és vegyes kötelmi ügyeket tárgyalt. 2010. február 1-től első fokon ítélkező polgári ügyszakos bíró a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumában, szeptember 15-től felkért csoportvezető-helyettes, majd 2012. február 27-től felkért csoportvezető. 2013. március 1-től a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma kollégiumvezető-helyettese. Részt vett a 2014. március 15-én hatályba lépő 2013. évi V. törvény, az új Polgári Törvénykönyv helyi (törvényszéki) szintű oktatásának megszervezésében. Tagja az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó jogszabályok véleményezését koordináló teamnek, továbbá a Munkateher Munkacsoportnak. 2010-től tagja a Bírósági Ügyviteli Vizsgabizottságnak, 2011-től a Fővárosi Törvényszék Közjegyzői Fegyelmi Bíróságának, 2013-tól jogi szakvizsga vizsgáztató. 2013. novembertől központi igazgatási feladatokkal megbízott bíró az Országos Bírósági Hivatalban, 2014. január 15-től az OBH elnökhelyettese.


- Milyen elképzeléseket tartalmazott az elnökhelyettesi pályázata?

- A pályázat, amely egyébként elérhető a bíróságok központi honlapján, az OBH elnökének stratégiai céljai mentén épül fel, illetőleg azt írtam le benne, hogy a stratégiai célok megvalósításához mennyire és hogyan tudnék hozzájárulni. Korábban a Fővárosi Törvényszéken voltam polgári kollégiumvezető-helyettes. Szakmai területen végeztem igazgatási munkát, ez a terület közel áll hozzám. Nagyon érdekel az oktatás, amelyben egy ideje nem csupán hallgatóként veszek rész, hanem elő is adok a Magyar Igazságügyi Akadémián. Ezt a munkát továbbiakban is szívesen folytatom, és a képzések megújításával kapcsolatban is vannak ötleteim.

- Az oktatás és a projektek mellett az elnökhelyettesi tevékenységhez tartozik a szerződések véleményezése, a közbeszerzési eljárások lefolytatásának felügyelete, a Magyar Igazságügyi Akadémia és a nemzetközi kapcsolatok gondozása.

- Bírói tapasztalataimat a szerződésekkel kapcsolatban is tudom hasznosítani: foglalkoztam komoly kötelmi ügyekkel, amelyekben összetett szerződéseket tárgyaltam és bíráltam el. Aktívan részt vettem az utóbbi években a nemzetközi terület munkájában is. Tapasztalataim azt mutatják, hogy Magyarország iránt mindenhol nagy az érdeklődés. Fontos lenne valamiféle egységes képzés azok számára, akik – a magyar igazságszolgáltatást képviselve – kiutaznak külföldi konferenciákra, képzésekre. Kellene egy olyan felkészítés, amely során kitérnek például a bírósággal kapcsolatos fogalmak idegennyelvű megfelelőinek helyes használatára, hiszen egy konferencián a mi „küldöttünk” nem csupán az igazságszolgáltatást, hanem az országot képviseli. Ez a személy határozza majd meg a többi résztvevő véleményét Magyarországról, meg kell adnunk tehát neki minden segítséget, hogy könnyebben kommunikáljon és pontos, hiteles információkat adjon át.

- Milyen külső és belső elvárásokat érzékel az OBH-val szemben, és ezekből mennyit érez személyesnek?

- A legfontosabbak talán a bírósági szervezet részéről érkező elvárások. Az OBH nem önmagáért van, nem a saját igazgatásunkkal foglalkozunk, hanem a teljes bírósági szervezetével. Célunk annak biztosítása, hogy a napi feladatok teljesítése könnyebb , az ehhez szükséges eszközök és háttér pedig biztosított legyen. Elvárás természetesen, hogy az OBH ne ”akadályokat teremtő” szervezet legyen, azonban fontos az ellenőrzés is.

- Mi volt az első gondolata, amikor belépett az OBH-ba?

- 2010 óta dolgoztam igazgatási területen úgy, hogy nem kellett felhagynom az ítélkezéssel, amit nagyon szeretek. Ez most hatalmas kihívás, kevés ilyen lehetőség van egy ember életében.