Iratkezelési oktatás az Egri Törvényszéken

2015. április 21- én az Egri Törvényszék Esküdtszéki termében az új Iratkezelési Szabályzattal kapcsolatos oktatáson vehettek részt a megye dolgozói. A rendezvényt Dr. Nyiri Beáta, az Egri Törvényszék Elnöke nyitotta meg köszöntőjével, melyben utalt arra, hogy az új Iratkezelési Szabályzat alapos ismerete minden bírósági dolgozó számára fontos és nélkülözhetetlen a mindennapi munka szakszerű elvégzése érdekében.
 
 
Az Országos Bírósági Hivatal részéről dr. Kékedi Szabolcs, központi igazgatási feladatokkal megbízott bíró, valamint dr. Wirth Béla tanácselnök, az Iratkezelési Munkacsoport vezetője tartott előadást a jelenlévők részére. Dr. Kékedi Szabolcs összegezte az EKOP projektekkel kapcsolatos legfontosabb újításokat, a szervezeten belüli és a kifelé irányuló fejlesztéseket, úgy, mint az elintézetlen ügyek figyelésére szolgáló programot, a büntető-adatlap kitöltő alkalmazást, valamint a statisztikai adatlapok megújítását vagy az elektronikus úton is benyújtható panaszbeadványt. Dr. Wirth Béla előadásában összegezte az új Iratkezelési Szabályzat legfontosabb jellemzőit és külön hangsúlyt fordított a digitalizálás és az elektronikus ügyintézés fontos szerepére.
 
Eger, 2015. április 22.