Iskolai értékelés a Székesfehérvári Törvényszék „Nyitott bíróság” programjáról

A székesfehérvári iskolákban, a 2014-2015-ös tanévben is népszerű volt a „Nyitott bíróság” program. Mindközül kiemelkedett a Kodolányi János Középiskolában folyó munka, csak májusban több mint tíz alkalommal találkozott a Székesfehérvári Törvényszék két fogalmazója a diákokkal, akik a bírósági szervezetrendszert bemutató általános előadáson túl az internet veszélyei, a diákcsíny, a fiatalkorúak büntetéseinek végrehajtása témában hallhattak előadásokat.
 
A több éves eredményes kapcsolatot és együttműködést az iskola igazgatóhelyettese ismét üdvözölte, s az alábbi levélben köszönte meg a munkát:
 
„Nagyon jónak véljük a témák feldolgozásának fokozatosságát, elmélyítését, a tematikában foglaltak egymásra épülését. Iskolánk fontosnak tartja mindennemű olyan foglalkozás megtartását, amelyekkel tanulóink látóköre és tájékozottsága bővül. Az igazságszolgáltatás berkeiben való eligazodás még a felnőttek számára is nehéz, az előadások keretében a gyerekek ízelítőt kaphatnak.
 
Ezúton is köszönöm dr. Bukovics Judit (bírósági titkár, a program felelős koordinátora), dr. László Ádám és dr. Muskovits András lelkes hozzáállását és szakértelmét. Az órai foglalkozások jelentős részét dr. László Ádám és dr. Muskovits András tartotta meg magas színvonalon. Közérthető nyelven, a diákok számára világosan megfogalmazott gondolatok hangzottak el valamennyi foglalkozáson. A jogszabályi előírások megismerése után a gyerekek gyakorlati kérdéseket is feltehettek, amelyekre szabatos válaszokat kaptak.
 
A bírósági fogalmazó urak kiválóan tudnak alkalmazkodni a hallgatósághoz, a tanulók életkorához. Élvezetes az előadásmód, leköti a tinédzser gyerekeket. Ezek a foglalkozások segítik többek között a történelem és a társadalomismeret elsajátítását is. Az előadók iskolánk volt diákjai, példaképek a mostani generáció számára, hiszen többen készülnek jogi pályára.
 
Külön szeretném megköszönni a szervezést, azt, hogy rugalmasan álltak hozzá az iskola napi rendjéhez az órák megtartásában. A jövőbeni együttműködés reményében, bízva abban, hogy ez folytatódhat,
köszönettel: Lakatos Károlyné.”
 
A Székesfehérvári Törvényszék az ÁROP-1.2.-18/A. Szervezetfejlesztési pályázatában dolgozta ki részleteiben a nyitott bíróság program egymásra épülő modulrendszerét és szervezeti hátterét. Utóbbi gerincét a bíróság fiatal szakemberei, elsősorban fogalmazók és titkárok alkotják, a program sikere – ahogy ezt az idézett levél is tanúsítja – az Ő felkészültségüket, a program céljával való azonosulásukat példázza. A program fontosságát érdeklődésükkel visszaigazoló diákközönség egyértelmű jelzés, helyes az a törekvés, miszerint a bíróság társadalmi szerepvállalását már a leendő jog és igazságszolgáltatást kereső, felnövekvő korosztálynál el kell kezdeni.
 
Székesfehérvár, 2015. július 20.