Ítélkezési szünet a bíróságokon

2017. július 15-én, a Bíróságok Napjával kezdetét veszi a bíróságokon a törvénykezési szünet, amely 2017. augusztus 20-ig tart. A törvénykezési szünet tartama alatt a bíróságok - fő szabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat.
 
A polgári perrendtartás hatálya alá tartozó eljárásokban - bizonyos kivételektől eltekintve - a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a törvénykezési szünet időszaka. Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő a törvénykezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is a törvénykezési szünet idejére esik, a határidő a törvénykezési szünetet követő első napon jár le (Pp. 104/A.§). A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is egyebek mellett soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, a végrehajtási perekben és egyes nemperes eljárásokban (pl. cégeljárás, csőd- és a felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás).
 
Büntető ügyekben a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti. A büntető bírák ez idő alatt is eljárnak az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban, döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról pl. előzetes letartóztatás elrendelése, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezése kérdésében.
 
Az egyes bíróságokon a kezelőirodák nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. 
 
A Szegedi Ítélőtábal ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Debreceni Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Győri Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Gyulai Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Miskolci Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Nyíregyházi Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Pécsi Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Szegedi Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Szekszárdi Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Székesfehérvári Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Szolnoki Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.
A Szombathelyi Törvényszék ügyfélfogadási rendjéről itt tájékozódhat.