Javítóintézetben jártak a Kaposvári Törvényszék munkatársai

2015. szeptember 30-án került átadásra az EMMI Nagykanizsai Javítóintézete. A létesítmény közel száz fiatalkorú fiú befogadására képes.

A létesítmény bemutatása céljából az intézet vezetősége meghívta az illetékes törvényszékeket és főügyészségeket Nagykanizsára. A látogatásra 2016. február 12-én pénteken került sor. A Kaposvári Törvényszékről nagy volt az érdeklődés, több, mint 20 fő vett részt az intézménylátogatáson, köztük annak elnöke és elnökhelyettese is.

A délelőtt során szakmai előadásokat hallhattak az igazságszolgáltatás képviselői, majd körbejárhatták az intézetet.

Az előadások során a látogatók az intézet vezetői, nevelő, pszichológus munkatársai révén nyerhettek bepillantást annak szervezeti felépítésébe, működésébe, filozófiájába. Megismerhették a „debreceni modellt”, az előzetes fogva tartás, a javító-nevelő intézet és az utógondozás együttes, egy intézményben történő működtetését.

Az előadók élesen rámutattak arra, mennyiben tér el a javítóintézet a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetétől. Működésének fő pillérei a kompenzáló és korrigáló nevelés, a bűnelkövetéshez való viszonyuláson való változtatás, és bűnismétlés megelőzése. A fiatalkorúakra nem bűnelkövetőként tekintenek, hanem emberként, és az emberi értékeik alapul vételével végzik a reszocializációs munkát. E munka támogatására folyik a nevelő tevékenység az intézet falain belül, valamint az iskolai oktatás is. A délutáni munkafoglalkoztatás keretében különböző mesterségek elsajátítására kerül sor, ezzel is közelebb hozva a bent lakókat a munka világához.

Fontos, hogy a fiatalok életébe a megfelelő időben kerüljön sor beavatkozásra, a megfelelő eszközökkel és arányban (ritmus-tempó-időzítés) annak érdekében, hogy bűnözővé válásukat megelőzzük.

Az épület bejárása közben a látogatók találkoztak ellátottakkal is, és saját maguk figyelhették meg a szigorú napirendet, az intézetben uralkodó fegyelmet, rendet.

Nagyon tanulságos volt a szakmai látogatás. A tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a javítóintézet az ellátottak érdekében a büntetés helyett a nevelésre helyezi a hangsúlyt. Alternatívát ismertet meg a fiatalkorúakkal annak érdekében, hogy magasabb iskolázottsággal, szakmák ismeretével, az együttélés alapnormáinak elsajátításával kerüljenek ki az intézet falai közül, s ezzel a társadalom hasznos tagjává váljanak.

A Kaposvári Törvényszék munkatársai a délután folyamán szakmai kerekasztalt tartottak, ahol megoszthatták egymással véleményüket a látottakról, s hasznos eszmecserére került sor egy-egy tál hamisítatlan zalai dödölle társaságában.

Kaposvár, 2016. február 15.