Jó eredményekkel zártuk az elmúlt évet - Összbírói értekezlet a Veszprémi Törvényszéken

A 2015. március 26-án a Veszprémi Törvényszéken megtartott összbírói értekezlet Veszprém megye bíróságainak 2014. évi munkáját értékelte, és kijelölte a 2015. évben elvégzendő feladatokat.
 
Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit törvényszéki elnök beszámolt a törvényszék 2014. évi személyi feltételeiről, az ügyforgalmi mutatókról, az elért eredményekről, valamint a 2015. év tennivalóiról.
 
A 2014. évben elért eredmények közül a törvényszék elnöke kiemelte, hogy
  • 2012-től folyamatosan emelkedett a betöltött bírói státuszok száma, amelynek eredményeként megteremtődtek az időszerű ítélkezés, valamint az ügyhátralék csökkentésének személyi feltételei,
  • az érkezettnél magasabb volt a befejezett ügyek száma és csaknem valamennyi ügyszakban csökkent az ügyhátralék,
  • a legtöbb ítélkezési területen javult az időszerűség, csökkent a két éven túli ügyek száma,
  • különösen sikeres a bírósági titkárok feladatorientált foglalkoztatása,
  • folyamatosan növekedett a bírósági közvetítői eljárások és ezzel párhuzamosan a mediátori tevékenységet végző kollégák száma,
  • sikeresen és időszerűen teljesítette a törvényszék a civil szervezetekkel kapcsolatban 2014-ben megnövekedett ügyintézési feladatokat,
  • az ÁROP szervezetfejlesztési pályázaton való eredményes részvétel segítségével kiemelkedő eredményeket tudott felmutatni a törvényszék különösen a bírósághoz való hozzáférés és a tudásmegosztás terén,
  • a még 2013-ban bevezetett ügyfél-elégedettség mérése folyamatos visszajelzést eredményez a bíróság számára,
  • rendkívül eredményes a Nyitott Bíróság program, amelyhez jelentősen hozzájárult a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött együttműködési megállapodás,
  • folyamatosan fejlődik a különféle társszervekkel való szakmai együttműködés.
 
2014-ben a legjelentősebb beruházás a Veszprémi Törvényszék területén elkészült irattár, amely a volt börtönkonyha területének teljes körű átépítésével, felújításával valósult meg. Folyamatban van a Veszprémi Járásbíróság és a törvényszék tetőterének nyílászáró-cseréje és már korábban megtörtént a székhelyi járásbíróság teljes körű kazán-felújítása, amely több mint 30 %-os fűtés-megtakarítást eredményezett.
 
A közeljövőben megvalósítandó tervek között szerepel a bírósági mediáció kiszélesítése, a Nyitott Bíróság program keretében középiskolai tanulmányi verseny megrendezése, további együttműködési megállapodások kötése, valamint a Veszprémi Törvényszék udvarának és az OBH Wagner-programjába beépített Tapolcai Járásbíróság épületének teljes körű felújítása.
 
Dr. Pfeifer Péter bíró a Veszprémi Törvényszék intranetes oldalának fejlesztéséről tartott előadást, dr. Kovácsfi László, a Bírói Tanács elnöke a testület 2014. évi munkájáról számolt be.
 
Dr. Simon Levente, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja a tanács 2014. évi tevékenysége legfontosabb eredményének a bírói etikai kódex elkészültét nevezte, amelynek jelentősége abban nyilvánul meg, hogy írásos formában rögzíti a bírói hivatáshoz kapcsolódó legfontosabb etikai elveket és magatartási szabályokat.
 
A Győri Ítélőtábla elnökhelyettese, dr. Világi Erzsébet elismerő szavakkal méltatta a bírói kar elmúlt évben elért eredményeit, kiemelve a kirendeléssel a Győri Ítélőtáblán szolgálatot teljesítő törvényszéki bírák felkészültségét, tudását és munkavégzését is.
 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke Veszprém megye bírói karának az elmúlt évben elért teljesítményét elismerve és megköszönve a 2015. évben megvalósítandó terveket ismertette. Kiemelte az időszerűség fejlesztésének fontosságát, az informatikai fejlesztések megvalósításához nélkülözhetetlen uniós pályázatokra való felkészülést, a bírói életpálya-modell kidolgozását, valamint hangsúlyozta az új büntető-eljárási törvény, a polgári perrendtartás és a közigazgatási eljárási törvény kidolgozása során a bíróságokra háruló feladatok jelentőségét.
 
Az OBH elnöke átadta a határozatlan idejű bírói kinevezésről szóló okiratokat az érintett bíráknak, valamint elismerő oklevelet adott át – kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységért, a Nyitott Bíróság programban való aktív részvételért, a bírósági közvetítésben és tanúgondozásban, a jogszabály-véleményezésben, valamint OBH-s projektekben való közreműködésért – bíráknak, bírósági titkároknak és igazságügyi alkalmazottaknak.
 
Veszprém, 2015. március 27.